BVAS-persbericht: "Stop eindelijk de onwettige uitoefening van de geneeskunde"

29 januari 2013

In navolging van de decanen en de studenten geneeskunde roept ook de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) de politici op om de uitvoeringsbesluiten van de wet Colla uit 1999 over de alternatieve geneeskunde voorgoed naar de prullenmand te verwijzen. “Het is hoog tijd om de onwettige uitoefening van de geneeskunde een halt toe te roepen. Het bekende KB 78 voorziet hiervoor al decennialang boetes en gevangenisstraffen”, aldus BVAS-voorzitter Marc Moens.
 

In navolging van de decanen en de studenten geneeskunde roept ook de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) de politici op om de uitvoeringsbesluiten van de wet Colla uit 1999 over de alternatieve geneeskunde voorgoed naar de prullenmand te verwijzen. “Het is hoog tijd om de onwettige uitoefening van de geneeskunde een halt toe te roepen. Het bekende KB 78 voorziet hiervoor al decennialang boetes en gevangenisstraffen”, aldus BVAS-voorzitter Marc Moens.

 

De voorzitter van de paritaire commissie die zich moet buigen over de erkenning van vier niet-conventionele praktijken – acupunctuur, chiropraxie, homeopathie en osteopathie – heeft vorige week in de Kamercommissie Volksgezondheid adviezen geformuleerd die pleiten voor erkenning.

 

Deze evolutie baart de BVAS grote zorgen. Niet alleen bestond de zogezegde “paritaire” commissie op het einde alleen maar uit alternatieve “zorgverstrekkers” (de leden van de faculteiten geneeskunde hadden de commissie al verlaten wegens het nonsens karakter van de vertoning), bovendien is tot op heden (en hopelijk voor altijd) de situatie van de  “alterneuten” in strijd met het KB 78 van 10 november 1967 over de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, dat onder meer gevangenisstraffen voorziet voor de onwettige uitoefening van de geneeskunde. De goedkeuring door de regering, toeval of niet, om extra gevangenissen te bouwen, kan misschien helpen om eindelijk de wet te doen respecteren.

 

De BVAS zal eerstdaags de universiteiten en de studenten geneeskunde uitnodigen om hierover samen te zitten en om de politici, zoals in 1999, maar toen was “the sky” blijkbaar nog “the limit”, ervan te overtuigen dat die onnozelheden en volksverlakkerij geen plaats hebben in de wet.

 

De BVAS is van mening dat de politiek op dit ogenblik wel andere maatschappelijke en sociale katten te geselen heeft. De BVAS vraagt een kort en krachtig signaal: trek de integrale wet Colla van 1999 in en pas de bestaande wettelijk strafmaatregelen van het KB 78 toe die op de onwettige uitoefening van de geneeskunde staan. Bescherm de bevolking echt tegen charlatans. Het gedogen en aanmoedigen van pseudogeneeswijzen heeft in België alleen maar geleid tot de groei en bloei van gevaarlijke en sektarische praktijken.

 

Dr. Marc Moens,

Voorzitter BVAS.

 

Voor meer informatie over dit persbericht:

David Desmet, communicatieverantwoordelijke BVAS, attaché van de voorzitter

david.desmet@absym-bvas.be, 0491/233.000

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.