BVAS-persbericht: Neurologie en neuropediatrie: beter laat dan nooit, maar veel te laat

1 december 2016

In het Belgisch Staatsblad van gisteren 30.11.2016 vernamen we dat 19 maanden nadat de Technisch geneeskundige raad van het RIZIV het voorstel had goedgekeurd, 15 1/2de maand nadat de nationale commissie artsen-ziekenfondsen zijn zegen gaf over het ontwerp en 15 maand nadat ook het Verzekeringscomité het licht op groen zette, het ontwerp voor de herwaardering van de honoraria neuropediatrie (1,190 miljoen euro) en de herwaardering van het honorarium voor de raadpleging neurologie (1,610 miljoen euro, of samen 2,8 miljoen euro) in voege zal treden op 1 januari 2017.

Brussel, 1 december 2016

 

In het Belgisch Staatsblad van gisteren 30.11.2016 vernamen we dat 19 maanden nadat de Technisch geneeskundige raad van het RIZIV het voorstel had goedgekeurd, 15 1/2de maand nadat de nationale commissie artsen-ziekenfondsen zijn zegen gaf over het ontwerp en 15 maand nadat ook het Verzekeringscomité het licht op groen zette, het ontwerp voor de herwaardering van de honoraria neuropediatrie (1,190 miljoen euro) en de herwaardering van het honorarium voor de raadpleging neurologie (1,610 miljoen euro, of samen 2,8 miljoen euro) in voege zal treden op 1 januari 2017.

 

Die terechte en door de BVAS fel verdedigde opwaardering wordt eindelijk, na zeer lang en herhaaldelijk aandringen gerealiseerd.

 

Een goede zaak. Alleen zeer jammer dat een voorstel dat technisch uitgewerkt was op 3 maart 2015 en waarvoor via het akkoord artsen-ziekenfondsen van 22.12.2014 ook het nodige budget was voorzien, ruim twee jaar op zich laat wachten voor de uitvoering mogelijk wordt.

 

De BVAS dringt er bij de bevoegde minister op aan dat het verloop tussen de afspraak via een afgesloten akkoord artsen-ziekenfondsen en de uitvoering ervan drastisch beperkt wordt in tijd.

 

In het geval van de neurologie en de neuropediatrie is het de minister van begroting die bijna een jaar tijd nodig heeft gehad om een advies uit te brengen. Hij bracht namelijk pas op 26.07.2016 een advies uit, terwijl de afgevaardigde van diezelfde minister het ontwerp al had goedgekeurd in de vergadering van het Verzekeringscomité van 30.09.2015.

 

Deze tersluikse vorm van besparingsmaatregelen kan de BVAS allerminst appreciëren. De BVAS wil dat dergelijke nutteloze adviezen worden geschrapt uit de wetgeving.

 

Eenzelfde ergerlijk vertragingsmanoever zorgt er voor dat een andere afspraak uit het akkoord van 22.12.2014 nog steeds niet werd gerealiseerd. Dit keer ten gunste van de geriaters (1,178 miljoen euro): de opheffing van het verbod op de cumulatie tussen het toezichtshonorarium voor patiënten opgenomen in de dienst geriatrie (G – dienst) en een reeks kleine ingrepen is nog steeds niet gepubliceerd.

Bij elke vergadering van de medicomut komt de BVAS er op terug, tot wanneer deze opwaardering in voege zal zijn getreden.

 

Dr. Marc Moens,

Voorzitter BVAS.

 

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.