BVAS-persbericht: Gegoochel met cijfers

4 januari 2017

Op 20 december 2016 meldde het RIZIV dat tussen 1 november en 19 december 2016 welgeteld 441 artsen het tweejaarlijkse akkoord artsen – ziekenfondsen van 22.12.2015 hadden opgezegd voor het jaar 2017. Uit cijfers van de medicomut weten we dat er 2.813 artsen zijn die de minimumdrempel niet bereikten in 2015 om recht te hebben op het RIZIV sociaal statuut. 441 artsen van die 2.813 betekent dat toch 15,7 % van de betrokkenen, of een significant deel, waar voor hun geld hebben gekozen en het verlies van bijna € 4.800 via hun vrije honoraria zullen goedmaken.

Op 20 december 2016 meldde het RIZIV dat tussen 1 november en 19 december 2016 welgeteld 441 artsen het tweejaarlijkse akkoord artsen – ziekenfondsen van 22.12.2015 hadden opgezegd voor het jaar 2017. Uit cijfers van de medicomut weten we dat er 2.813 artsen zijn die de minimumdrempel niet bereikten in 2015 om recht te hebben op het RIZIV sociaal statuut[1]. 441 artsen van die 2.813 betekent dat toch 15,7 % van de betrokkenen, of een significant deel, waar voor hun geld hebben gekozen en het verlies van bijna € 4.800 via hun vrije honoraria zullen goedmaken.

 

Op 01.11.2016 hadden 7.877 artsen het akkoord verworpen (op 49.448 toen bij het RIZIV actieve artsen of 15,93 %); op 19.12.2016 betrof het 8.318 collegae artsen die het akkoord hebben verworpen (op 49.453 bij het RIZIV actieve artsen of 16,82 %). In totaal gaat het dus om een toename van het aantal gedeconventioneerden met 441 artsen of slechts 0,89 %. Minder dan 1 %! Daar ligt minister De Block niet wakker van.

 

Het aantal artsen dat het RIZIV kent varieert van dag tot dag. Dus ook het aantal geconventioneerde en gedeconventioneerde artsen. In feite had het RIZIV de situatie moeten vergelijken tussen het moment van het aanvaarden van het akkoord op 2 maart 2016 en 19.12.2016. De waarschuwingen van de BVAS over de minimumactiviteitsdrempel waren niet nieuw. Ze dateerden al van vóór de arbitraire datum van 1 november 2016 die het RIZIV voor zijn telling van het aantal gedeconventionneerden gebruikte. De BVAS heeft die drempel nooit aanvaard maar de minister legde hem op met goedkeuring van de mutualiteiten, het Kartel en AADM.

 

De BVAS is steeds blijven waarschuwen dat collegae hun sociaal statuut hierdoor zouden verliezen. Tussen het aanvaarden van het akkoord op 2 maart 2016 en 19.12.2016 deconventioneerden 628 collegae of 22,3 % van degenen die volgens de RIZIV-gegevens in 2015 de minimumactiviteitsdrempel niet haalden. Op 02.03.2016 waren er 7.690 gedeconventionneerden (op 48.055 artsen) of 16,00%. Op 19.12.2016 werd dat 8.318 op 49.453 of 16,82 %.

 

Een detail over punten na de komma? Nog 187 artsen meer dan de 441 die het RIZIV aankondigde die hun sociaal statuut verliezen door een foute maatregel. Voor de BVAS is dit geen detail maar het bewijs van een misplaatste besparingsmaatregel die honderden artsen treft die zich – tot het bewijs van het tegendeel – voor de gezondheidszorg inzetten.

 

Dr. Marc Moens,

Voorzitter BVAS.
[1] Doc CNMM-NCAZ 2016/123

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.