BVAS-persbericht: BVAS vraagt coherent veiligheidsplan voor huisartsen

5 december 2017

Vandaag start het proces tegen de dader van de steekpartij die Dr. Patrik Roelandt het leven kostte. Aanleiding voor de BVAS om alle overheden in dit land te wijzen op de collectieve verantwoordelijkheid die ze hebben om de veiligheid van artsen te garanderen

Image

Vandaag start het proces tegen de dader van de steekpartij die Dr. Patrik Roelandt het leven kostte. Aanleiding voor de BVAS om alle overheden in dit land te wijzen op de collectieve verantwoordelijkheid die ze hebben om de veiligheid van artsen te garanderen. Brochures en een meldpunt voor agressie volstaan niet. Lokale initiatieven mogen dan wel nuttig zijn, de BVAS is voorstander van een coherent veiligheidsplan op federaal niveau.


Dr. Patrik Roelandt werd op 1 december 2015 doodgestoken tijdens een huisbezoek. Vandaag start het proces voor de correctionele rechtbank van Kortrijk. Voor de BVAS de aanleiding om te pleiten voor een meer gestructureerde aanpak van geweld tegen artsen en andere zorgverleners. De tragische dood van onze collega had voor de overheid een katalysator moeten zijn om te reageren met gepaste maatregelen. Twee jaar later is de reactie van de overheid teleurstellend.

 

Het veiligheidsprobleem moet beter in kaart gebracht worden. Er zijn nu alleen maar fragmentarische gegevens beschikbaar, onvoldoende als basis voor een adequaat strategisch plan. Bij het meldpunt voor agressie tegen artsen kwamen amper 105 meldingen binnen. Dat is het topje van de ijsberg. Cijfers van de VUB  wezen uit dat ruim 80% van de dokters al te maken kreeg met agressie of geweld. Voor de BVAS is het van het grootste belang dat de rapportering van agressie beter gecoördineerd wordt.

 

De nieuwe brochure ‘Een veilige dokterspraktijk’ is een stap in de goede richting. De BVAS vraagt dat de overheid ook dringend campagnes bij het groot publiek opzet die oproepen tot meer respect voor zorgverstrekkers. 

 

De BVAS vindt het een goede zaak dat de minister van Justitie een “casusgebonden overleg” tussen parket en hulpverlening heeft mogelijk gemaakt, met gedeeld beroepsgeheim. Maar de samenwerking met de politie mag niet beperkt blijven tot lokale initiatieven. De BVAS betreurt dat de ministeriële omzendbrief in voorbereiding, de politiediensten aanspoort - en niet verplicht - om een protocol met de huisartsen te ondertekenen. De BVAS stelt zijn knowhow ter beschikking om modelprotocollen tussen politie en huisartsen uit te werken, die bruikbaar zijn om bijkomende beschermingsmaatregelen te treffen voor artsen.  

 

Dr. Marc Moens

Voorzitter BVAS

 

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.