BVAS-persbericht: BVAS-reactie op budget 2017: het scalpel van Maggie De Block schiet uit

16 oktober 2016

We hoorden premier Michel op het middagjournaal van zaterdag zeggen dat er geen aanpassingen zijn aan de index. Misschien niet voor de loontrekkenden, maar blijkbaar wel voor de zelfstandige zorgverstrekkers. 

Brussel, 16 oktober 2016 

 

We hoorden premier Michel op het middagjournaal van zaterdag zeggen dat er geen aanpassingen zijn aan de index. Misschien niet voor de loontrekkenden, maar blijkbaar wel voor de zelfstandige zorgverstrekkers. Hun honoraria die normaliter met 2,51 % moeten worden geïndexeerd in 2017, krijgen van de regering slechts 1/3de van hun index. In totaal gaat het om een inlevering van 247 miljoen euro waarvan 146 miljoen euro door de artsen. Er werd al geschermd dat de gesalarieerde burger een indexsprong had moeten slikken van 2 % en de artsen (en andere zelfstandige zorgverstrekkers) nog maar 1,15% (0,53 % in 2015 en 0,62 % in 2016). De artsen moesten dan maar dat verschil van 0,85% ophoesten, of +/- 1/3de van de index van 2,51 %. Politiek zou daar nog kunnen over gediscuteerd worden omdat burgers gelijk moeten worden behandeld. 

 

De regering heeft nu beslist dat artsen (en andere zelfstandige zorgverstrekkers die via honoraria worden betaald) 2/3den van hun index moeten inleveren. Burgers worden dus niet gelijk behandeld. Maggie De Block zegt te beseffen dat ze grote inspanningen vraagt van de zorgverstrekkers. Deze aanslag op de index is onaanvaardbaar. “Trop is te veel en te veel is trop”, om een voorganger van Charles Michel, wijlen premier Paul Vanden Boeynants, te citeren. 

 

Ten eerste omdat deze (en voorgaande regeringen) hiermee opnieuw de zelfstandige zorgverstrekkers discrimineren tegenover hun gesalarieerde collegae. In het verzekeringscomité van 03.10.2016 heb ik eens te meer opgemerkt dat de honoraria van deze zorgverstrekkers, waarvan de artsen de grootste groep uitmaken, niet geïndexeerd worden wanneer de spilindex wordt overschreden, maar slechts één jaar later, terwijl zij de lonen (en de baremieke verhogingen) van hun tienduizenden personeelsleden wel moeten indexeren bij overschrijding van de spilindex. 

 

Ten tweede omdat de artsen sinds 2010 al tal van volledige of gedeeltelijke indexsprongen hebben moeten ondergaan:

 

* verlies van de volledige index van 1,4 % in 2011 (of een inlevering van 98,6 miljoen euro) 

* twee derden verlies van de index van 2,99 % in 2012: - 1,99 % (of - 141 miljoen euro) 

* ruim de helft verlies van de index van 2,76 % in 2013: - 1,46 % (of – 109,6 miljoen euro) 

* de volledige index van 0,53 % in 2014 (of – 41,6 miljoen euro) 

* de volledige index van 0,62 % in 2015 (of – 48,8 miljoen euro) 

 

Of samen een indexinlevering van 6,0 % voor een bedrag van – 439,7 miljoen euro. 

 

En nu als toetje er bovenop: het verlies van 1,67 % van de 2,51 % index, wat voor de artsen neerkomt op een verlies van 145,6 miljoen van hun rechtmatige 218,4 miljoen euro index. Voor alle zorgverstrekkers samen die via honoraria betaald worden, een verlies van 247 miljoen euro: 18,2 miljoen voor de tandartsen; 9,64 miljoen voor de apothekers; 24,96 miljoen voor de verpleegkundigen; 12,71 miljoen voor de kinesitherapeuten; 7,12 miljoen voor de dialyse om maar de belangrijkste indexverliezers op te sommen. Cumulatief sinds 2010 betekent deze zoveelste indexinlevering een inkomensverlies van 9,3 % (cf. tabel). 

 

In het Verzekeringscomité werden voor 2017 al voor meer dan 100 miljoen besparingen aangekondigd bij de artsen omdat de budgetcontrolecommissie “vermoedt” dat het budget 2016 met ongeveer met dit bedrag zal overschreden worden. Samen met de nieuwe indexsprong wordt dus +/- 246 miljoen of +/- 3 % uit het totale artsenbudget weggesneden. In haar persbericht van zaterdag heeft de minister het specifiek ook over besparingen in de klinische biologie en de medische beeldvorming, zonder te zeggen hoe. Het akkoord artsen ziekenfondsen van 22.12.2015 stelt onder meer dat overschrijdingen dienen gecompenseerd worden. Dat contract moet uitgevoerd worden, maar niets meer dan dat. Voor beide sectoren gaat het respectievelijk om 13,3 en 14,5 miljoen euro. 

 

Elke euro besparing die groter is dan de contractueel te neutraliseren overschrijding in om het even welk onderdeel van de begroting van de artsenhonoraria zullen we afwijzen. 

 

Het scalpel van Maggie De Block is uitgeschoten en maakt ongewenste littekens. De discriminerende aanslag op de index en elke mogelijke andere niet afgesproken besparing die we allicht maandag 17.10.2016 in de Algemene Raad zullen te horen krijgen, leiden tot het inroepen van het artikel 13.1.2 van het nationaal akkoord artsen ziekenfondsen voor 2016-2017. Als de regering unilaterale besparingen doorvoert zonder wettelijke basis vraagt de BVAS onmiddellijk de uitvoering van dit artikel: de van rechtswege ontbinding per 01.01.2017 van het lopende akkoord artsen – ziekenfondsen. 

 

Dr. Marc Moens

Voorzitter BVAS

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.