Brief aan mijn jonge collega's: "Laat ik het met jullie over plethora hebben" (Dr David Simon)

15 maart 2022

Dokter David Simon zet het huidige artsenaanbod in perspectief omdat - vooral langs Franstalige kant- het zogenaamde artsentekort een reden is om de deur wijd open te zetten voor meer artsen op de markt en eens te meer de federaal opgelegde quota te overschrijden. Enkele decennia geleden leidde die artsenplethora tot schrijnende toestanden.

Image
"We hebben een maand moeten wachten op onze eerste patiënt."

"Het onderwerp lijkt vandaag taboe lijkt te zijn geworden, maar jullie, mijn jonge collega's, zouden het moeten kennen: plethora. Het artsenoverschot was er van de jaren tachtig tot de jaren twintig. Ik ondervond het op het hoogtepunt van de crisis, in oktober 1991, na twee jaar ontwikkelingssamenwerking in Haïti. Ik ontdekte de hel die de Belgische huisartsgeneeskunde was geworden in een plattelandsgemeente. Er was een nog grotere overvloed aan dokters dan in de steden."

"Mijn vrouw was ook huisarts en we deelden dezelfde praktijk.  We wachtten op onze eerste patiënt gedurende ... een maand.  De bel in de wachtkamer rinkelde alleen voor de artsenbezoekers.  De deur openen in de hoop een patiënt te zien was een marteling."

"Toen ik aankwam op het loco-regionaal seminarie waar wij tweemaal per maand bijeenkwamen, ontmoette ik een collega die bezig was zijn tweejarige begeleidingspraktijk af te ronden, de voorloper van het assistentschap. Ik vroeg hem naar het gemiddelde aantal patiënten dat hij zag na twee jaar praktijk. Hij antwoordde, met een tevreden blik, "oh ... acht ... soms zelfs tien! Ik werd gerustgesteld, "Tien per dag? Oef! Toch ..." Hij antwoordde: "Nee, nee, acht tot tien per week!"

"We leefden goedkoop. Ik kende een collega die met zijn vrouw en drie kinderen in een caravan woonde aan de achterkant van de praktijk die hij huurde, niet ver van ons vandaan."

"We vluchtten naar Colfontaine in februari 1992.  De plethora was daar minder hevig vanwege een zeer hoge bevolkingsconcentratie. Maar we waren met drie keer zoveel als nu.  Een collega die zijn levenswijze wilde veranderen, zocht een partner om zijn werklast te verminderen.  Onze samenwerking duurde vijfentwintig jaar en we bleven vrienden. Ik kan hem nooit genoeg bedanken dat hij ons uit de afgrond van verdriet heeft gehaald die ons bestaan was geworden."

"De plethora was in 1964 door minister Edmond Leburton beloofd aan de artsen die hem zojuist door een historische staking hadden verslagen: "Je vous écraserai par le nombrel". Zijn opvolgers zetten zijn verderfelijke werk met ijver voort, met een climax in de laatste twintig jaar van de twintigste eeuw."

De dominante hond eet als eerste in de roedel, terwijl de jongste of zwakste het zonder eten moet stellen. Honden, ja, we waren honden geworden.

David Simon

"Huisbezoeken vertegenwoordigden 85% van onze activiteit. Ons inkomen was minder dan de helft van dat van de laagstbetaalde specialist. Patiënten eisten ons bezoek niet op de dag zelf, maar binnen een halve dag en vaak om de meest onbeduidende redenen.  Het was niet ongewoon dat sommigen meerdere artsen tegelijk belden en degenen die na de winnaar van de wedstrijd aankwamen, terugstuurden.  Driekwart van de activiteiten van de provinciale raden van de Orde betrof klachten van patiënten die woedend waren omdat zij een huisarts hadden ontmoet die had geweigerd bij hen thuis te komen."

"Onze 'forse luiheid' had ons goedkope arbeidskrachten gemaakt voor de ziekenhuizen.  Velen van ons smeekten om het voorrecht om "zaalarts" te worden.  Ons werden de meest ondankbare taken toevertrouwd om te besparen op secretariaatstaken.  Wij waren de klerken van de specialisten tussen wie een even hevige concurrentiestrijd woedde.  Iedereen had last van plethora." 

"Ons bruto-inkomen was minder dan dat van een technicus die belast is met het onderhoud in hetzelfde ziekenhuis.  Onze dagen van twaalf uur werden vaak verlengd met ontelbare uren onbetaald overwerk. Jongeren waren niet de enigen die zich zorgen maakten, want de onzekerheid trof alle generaties. Sommigen van ons, die ontdekten in welke val zij waren gelopen nadat zij hun contract hadden ondertekend, wilden weglopen.  Zij werden vervolgd door de ziekenhuisdirecteuren en veroordeeld tot terugkeer naar de gevangenis.  Wij hadden geluk dat de ziekenhuisdirecteur vergeten was ons te laten tekenen. We vertrokken na drie maanden." 

"De jonge huisartsen vochten voor een consultatie voor de Franstalige evenknie van Kind en Gezin (ONE) of voor schoolgeneeskunde. We werden echter slechts "vereerd" met 2 euro voor elk onderzocht kind.  Dit royale inkomen werd afgetopt op een maximum van 8 kinderen per uur, dat ook nog eens beperkt was.  Dat betekende dat we onbetaald overwerk moesten verrichten. Het budget voor de honoraria van alle artsen in een medische consultatie in ONE of op school kwam niet op het brutosalaris van één enkele werknemer.  En dit zonder reiskosten. Er was geen vergoeding verschuldigd indien een consult werd geannuleerd toen de huisarts op zijn werkplek aankwam, ook al was die vijftig kilometer van zijn woonplaats verwijderd." 

"De hulpdiensten organiseerden, net als de mijnwerkers die Zola in Germinal beschrijft, een ware veiling van ziekenhuisnachtdiensten. Zonder die nachtdiensten konden de jonge huisartsen hun schamele bestaan niet verzekeren. Een hiërarchie stelde de oudere artsen in staat de beste diensten eerst te kiezen en alleen de minst interessante voor de jongere te reserveren. Sommigen van ons kwamen met lege handen op deze markt. De dominante hond eet als eerste in de roedel, terwijl de jongste of zwakste het zonder eten moet stellen. Honden, ja, we waren honden geworden."

Het was in het begin van de jaren 2000 dat de in 1996 ingevoerde federale planning ons in staat stelde de waardigheid terug te winnen die de erfgenamen van Leburton ons hadden ontnomen door ons, zoals beloofd, in cijfers te verdrinken. In combinatie met andere maatregelen heeft dit er ook voor gezorgd dat ons inkomen geleidelijk dat van andere specialismen heeft kunnen inhalen.

"De zorg om een evenwicht te bewaren tussen beroepsmatige ontplooiing, lichamelijk en geestelijk evenwicht en de mogelijkheid om ten volle van het privé-leven te genieten, is vandaag niet meer beperkt tot jonge artsen. De meeste van mijn oudere collega's delen deze bezorgdheid, zowel mannen als vrouwen. Elke arts heeft de vrijheid om te beslissen hoeveel werk hij of zij verricht, uiteraard rekening houdend met de wettelijke verplichting om de zorgcontinuïteit te waarborgen."

"Grenzen stellen aan onze werktijd is een legitieme beslissing geworden. Ik heb die zelf genomen: ik heb de huisbezoeken aan patiënten die medisch niet in staat zijn te verplaatsen, verminderd. Ik begin mijn werkdag om acht uur en eindig hem om twintig uur, ik besteed een halve dag per week aan niet-curatieve activiteiten en acht weken per jaar aan een welverdiende rust. Dit stelt mij in staat om me vrijwillig gedurende ongeveer twintig uur per week met beroepsverdediging bezig te houden. Ik weiger ook onnodige behandelingen en onderzoeken voor te schrijven. En ten slotte sta ik mezelf toe contacten uit te stellen voor niet-dringende problemen. Ik ben gelukkig."

"Ik heb u dit verhaal verteld om uit te leggen waarom mensen van in de vijftig, waaronder ikzelf, vaak zeggen dat je niet weet hoeveel geluk je hebt dat je vandaag te veel werk hebt. Dat is niet uit minachting voor uw angst voor een burn-out, maar omdat het als een catharsis werkt... het doet ons goed onszelf nog eens te vertellen dat we ongeschonden uit deze verschrikking zijn gekomen: plethora."

Dr. David Simon

Bron: Medi-Sfeer

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.