Artsen en ziekenhuizen vormen front tegen eenzijdige hervorming NMR/CT

8 november 2023

In een gezamenlijke brief aan minister Vandenbroucke protesteren BVAS, het Kartel, de Belgian Society of Radiology, Zorgnet-Icuro, Unessa en twee andere ziekenhuiskoepels tegen het “eenzijdige” voorstel tot hervorming van de financiering van CT en NMR dat op tafel ligt.

Image
radiologie

Zowel inhoudelijk als qua timing is het voorstel, dat ook een uitbreiding van de NMR-programmatie inhoudt, “onrealistisch en onaanvaardbaar”, luidt het.

De ondertekenaars verwijten Vandenbroucke onder meer dat zijn voorstel niet overeenkomt met de afspraken over een meer forfaitaire financiering van de medische beeldvorming in het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen en haaks staat op de hervorming van de nomenclatuur.

De vertegenwoordigers van de artsen en de ziekenhuizen wijzen ook op de risico’s voor de patiënt en de kwaliteit van zorg zoals cherry picking - waarbij eenvoudigere onderzoeken de voorkeur krijgen op complexe en langdurige onderzoeken - en het tot stand brengen van een geneeskunde met twee snelheden.

Toch steunen artsen en ziekenhuizen de evolutie naar een meer forfaitaire financiering van werkingskosten, staat er in de brief. “Dit moet echter onderbouwd zijn op basis van verantwoorde kosten, en kan alleen doorgevoerd worden tegelijk met een totale hervorming van de ziekenhuisfinanciering en de nomenclatuur.”

Klik hieronder voor de brief aan minister Vandenbroucke: 

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.