Wijzigingen vanaf januari 2018

25 januari 2018

Neem kennis van de belangrijke wijzigingen die vanaf januari 2018 in voege treden.

Image

 Honoraria vanaf 01.01.2018

Op 19 december 2017 is het nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen 2018-2019 afgesloten. Volgens dit akkoord wordt vanaf 1 januari 2018 een lineaire indexering van 1,5% toegekend, met enkele uitzonderingen.

U vindt alle honoraria voor 2018 HIER terug.
 
Erelonen en kosten van gerechtelijke deskundigen 2018
De erelonen en kosten van deskundigen, aangewezen door de arbeidsgerechten voor medische onderzoeken naar aanleiding van geschillen, liggen wettelijk vast. De bedragen zijn van toepassing voor de expertises waarvan het definitieve verslag neergelegd wordt vanaf 1 januari 2018.

U kan de bedragen geldig vanaf 1 januari 2018 HIER raadplegen. 


Het elektronisch bewijsstuk voor de patiënt
Vanaf 1 januari 2018 kan het bewijsstuk elektronisch aan de patiënt worden overgemaakt, mits de veiligheid en de confidentialiteit van de verstuurde persoonsgegevens betreffende de gezondheid kunnen worden verzekerd.
Voor de verstrekkingen klinische biologie, pathologische anatomie en genetica dienen de betrokken artsen-specialisten van deze disciplines met hun conventiestatus op het bewijsstuk te worden vermeld. Minstens 1 maal per trimester dient dit bewijsstuk aan de betrokken patiënt te worden meegedeeld. 

Klik HIER voor meer informatie.
 
Het elektronisch getuigschrift of ‘eAttest’ voor huisartsen
Na de elektronische facturatie in het kader van de derdebetalersregeling (eFact) komt er vanaf 2 januari 2018 een nieuwe dienst voor huisartsen: zij krijgen de mogelijkheid om elektronisch te attesteren bij contante betaling (eAttest), via het platform MyCarenet. Vanaf dan zal een beperkt aantal huisartsen het eAttest beginnen te gebruiken (pilootproject). Vanaf 1 februari 2018 zullen alle huisartsen vrijwillig voor het eAttest kunnen kiezen.

Klik HIER voor meer informatie.
 
Muziek in de wachtkamer: afschaffing billijke vergoeding
De Federatie Vrije Beroepen, waarbij het Vlaams Artsensyndicaat is aangesloten, heeft er jarenlang voor gestreden en nu is het zo ver: vrije beroepers moeten, in tegenstelling tot commerciële ondernemers, geen 'billijke vergoeding' betalen wanneer ze muziek spelen in hun wachtzaal.
Opgelet: dit betekent NIET dat vrije beroepers ook worden vrijgesteld van de SABAM-bijdrage voor het spelen van muziek in hun wachtzaal en/of beroepspraktijk.


Klik HIER voor meer informatie.
 
Verlaging tarief sociale bijdragen in 2018
Zoals u weet worden de sociale bijdragen voor zelfstandigen berekend als een percentage van het netto belastbaar beroepsinkomen. In 2015 besliste de regering in het kader van de taxshift om het bijdragepercentage geleidelijk aan te verlagen. Vanaf 2018 zal er maar één percentage meer zijn voor iedereen: 20,50% voor alle zelfstandigen, zowel starters als gevestigden.

Klik HIER voor meer informatie.
 
Wijzigingen voor arbeidsongeschikte zelfstandigen en meewerkende echtgenoten vanaf 1 januari 2018
Vanaf 1 januari 2018 zijn er 2 belangrijke wijzigingen voor arbeidsongeschikte zelfstandigen en meewerkende echtgenoten. Ze hebben sneller recht op uitkeringen, maar ze moeten hun arbeidsongeschiktheid ook sneller aangeven.

Klik HIER voor meer informatie.

 

Beleggen voor vennootschappen binnenkort enkel mogelijk met LEI-nummer
Om hogere transparantie en meer veiligheid op de financiële markten te creëren, heeft elke rechtspersoon die belegt in aandelen, obligaties, opties... vanaf 3 januari 2018 een LEI-nummer nodig. De nieuwe regel kadert in een uitbreiding van de huidige meldingsplicht voor financiële instellingen: zonder dat u over een LEI-nummer beschikt, zal de bank zijn transactie voortaan niet meer uitvoeren.

Klik HIER voor meer informatie.

 

RIZIV: overige wijzigingen

In het kader van het goedkoop voorschrijven worden de voorschrijfquota voor de artsen-specialisten verhoogd. Voor geneesmiddelen m.b.t. de behandeling van familiale of primaire hypercholesterolemie zijn vanaf 1 januari 2018 de oude machtigingen niet meer geldig en is een nieuwe machtiging nodig om een terugbetaling te kunnen genieten.

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.