Wetsontwerp geeft verzekeraars rechtstreekse toegang tot medische gegevens

24 januari 2022

Het voorontwerp van wet van minister Pierre-Yves Dermagne laat de verzekeraars toe om een directe toegang te hebben tot de medische gegevens van hun cliënten zodat ze hun verzekerbaarheid en hun recht op vergoeding bij een schadegeval kunnen beoordelen alvorens ze een contract tekenen.

Image
De wet van minister Dermagne zou in strijd zijn met de GDPR

Dergelijke wet zou in tegenspraak staan met artikel 9 van de GDPR en zou het privéleven van andere personen kunnen schenden.  

Artikel 9 van de GDPR verbiedt het behandelen van persoonsgegevens over de gezondheid van de persoon zonder diens voorafgaandelijke toestemming. Het is geenszins rechtmatig dat minister Dermagne inroept dat er op dit artikel een uitzondering geldt wanneer “de verwerking noodzakelijk is om redenen van zwaarwegend algemeen belang”. De opdracht van een privéverzekeraar kan onmogelijk als zodanig worden beschouwd.

De gegevens van het medisch dossier en de gegevens die tussen artsen worden uitgewisseld hebben als enige finaliteit de best mogelijke zorg aan hun patiënten te verlenen. Deze zijn niet beperkt tot de problemen die mogelijkerwijs hun verzekerbaarheid in het gedrang zouden kunnen brengen. Bovendien bevatten nogal wat medische documenten gegevens die niet alleen over de patiënten gaan, maar ook over hun familieleden, de mensen om hen heen, de beroepsmatige relaties en nog anderen. Zij worden er gedocumenteerd met als enig doel de patiënten te verzorgen.

De huidige ontwikkelingen kunnen leiden tot een situatie waarin de arts gedwongen zou worden om de rechterhand van de verzekeraars te worden.  Het risico van deze mogelijke inbreuken op het beroepsgeheim houdt verband met de vertrouwensrelatie tussen de patiënt en zijn arts, die, naast de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ook in het belang is van de volksgezondheid.

Het is dus absoluut noodzakelijk dat de verzekeraars  verplicht blijven om zich tot de door de patiënt gekozen arts te  wenden om antwoord te krijgen op de vragen die ze zich stellen in verband met de gezondheid van hun cliënten vooraleer een polis te ondertekenen of wanneer ze hen moeten schadeloosstellen. Die arts zal dat niet doen zonder voorafgaandelijk het akkoord van de patiënt te hebben ingewonnen, zoals de GDPR dat vereist.

BVAS roept het grote publiek en de politieke wereld op om dit onzinnig initiatief stop te zetten. BVAS zal met de grootste waakzaamheid de verdere ontwikkelingen van dit voorontwerp opvolgen.

Dr. Luc Herry, voorzitter BVAS

Dr. Marc Moens, voorzitter VAS

Dr. David Simon, bestuurder BVAS

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.