Welkom op onze vernieuwde website !

21 september 2011

Voor een BVAS midlifecrisis is het te laat. Voor een BVAS eeuwfeest nog 52 jaar te vroeg. Toch past BVAS zijn “look” aan.
 
We willen op korte termijn af van de versnippering over de websites van de verschillende Kamers (3 Franstalige) en Afdelingen (2 Vlaamse). In een tijdperk van quasi ontelbare gegevensbronnen willen we adequate en correcte informatie bundelen.

 

Af en toe een gespierde syndicale boodschap mag daar tussenin niet bij ontbreken. Ondanks de esthetische poetsbeurt van de site, blijven de pijlers van ons syndicaal patrimonium overeind: een verantwoorde vrijheid bij het kiezen van diagnostische en therapeutische middelen en het beschermen van het medisch geheim van onze patiënten waren en zijn kernpunten.

Bijna dagelijks moet de BVAS op zijn strepen staan. Zowel huisartsen als specialisten worden met de regelmaat van de klok door de mangel gehaald in de media, dikwijls geïnitieerd door artikels in mutualiteitsbladen of met hen verwante organisaties. Het verzuilde systeemdenken – dat in de politiek nog nauwelijks zijn afspiegeling vindt – leeft nog sterk in belangenorganisaties zoals de mutualiteiten. Soms vinden ze elkaar als ze de gemeenschappelijke vijand BVAS menen te moeten aanpakken.

 

Eén voorbeeldje: het Rekenhof stelt vragen hoe het mogelijk is dat de mutualiteiten jaar na jaar boni kunnen blijven verwerven in de huidige budgettaire krapte (€ 552,2 miljoen tussen 2005 en 2010). Als deze kritische neutrale instantie dit meldt zwijgt iedereen als vermoord in de hoop dat zo weinig mogelijk mensen het verslag lezen en dat die vervelende bui rap overwaait. Als de BVAS datzelfde onderwerp – en de gevolgen voor patiënten en artsen – aankaart, worden wij afgeschilderd als poujadisten.

 

Met onze nieuwe website willen we ook meer jonge collegae bereiken. Deze artsen zijn de toekomst van onze patiëntenzorg én van onze vereniging. We hopen op nog meer interactie met hen via onze nieuwe site. Via enquête weten we immers dat jonge collegae de BVAS nodig achten en er interesse voor hebben. We leerden er ook uit dat onze activiteiten moeilijk aan de vrouw (man) te brengen zijn.

 

Ook daarom gooien we de lay-out van onze site over een andere boeg. We hopen dat jong en oud snel kan terugvinden wat zij/hij nodig heeft. Als dat niet onmiddellijk lukt, vindt U gemakkelijk de informatie waar u in uw buurt bij onze regionale medewerkers terecht kunt.

 

Veel leesplezier en rekenend op uw talrijke reacties en vragen, collegialiter,

 

Dr. Marc Moens, 

Voorzitter BVAS.

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.