Wat houdt het Akkoord 2013-2014 in voor de specialisten?

25 januari 2013

Afgelopen woensdagnacht is de BVAS eindelijk tot een aanvaardbaar Akkoord Artsen-Ziekenfondsen gekomen voor de jaren 2013 en 2014. Het overleg met de BVAS heeft zelfs tot een beter resultaat geleid dan wat het Kartel op 11 december vorig jaar al wilde aanvaarden van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS). Dit zijn de grote lijnen van het nieuwe akkoord, geldig vanaf 1 februari 2013, voor de specialisten.

Afgelopen woensdagnacht is de BVAS eindelijk tot een aanvaardbaar Akkoord Artsen-Ziekenfondsen gekomen voor de jaren 2013 en 2014. Het overleg met de BVAS heeft zelfs tot een beter resultaat geleid dan wat het Kartel op 11 december vorig jaar al wilde aanvaarden van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS). Dit zijn de grote lijnen van het nieuwe akkoord, geldig vanaf 1 februari 2013, voor de specialisten.

 

- De honoraria voor de raadpleging, toezicht en andere intellectuele verstrekkingen (artikels 2 en 25 van de nomenclatuur) worden vanaf 1 februari 2013 geïndexeerd met 2%. Niet-geaccrediteerde artsen zullen daarentegen vaststellen dat de toezichtshonoraria en sommige forfaitaire honoraria voor klinische biologie en medische beeldvorming ongewijzigd blijven.

- De raadplegingen voor neurologen (codes 102174 en 102675), pneumologen (codes 102130 en 102631), reumatologen (codes 102152 en 102653) en geriaters (codes 102896, 102911 en 102233) worden vanaf 1 februari 2013 verhoogd met 5%.

- Het honorarium voor de raadpleging van de geaccrediteerde dermato-venerologen (code 102756) wordt, via een opwaardering van de Q- waarde, met 1,5 euro verhoogd tot 30,98 euro.

- Het honorarium voor het onderzoek van een in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende door een geneesheer-specialist op verzoek van de geneesheer die op hem toezicht uitoefent en die tot een ander erkend specialisme behoort (code 599082), wordt met 25% verhoogd.

- De beschikbaarheidshonoraria voor 2013 worden vastgelegd op

     -> 353,10 euro per weekend;

     -> 211,83 euro per feestdag die niet samenvalt met een weekend;

     -> 141,23 euro voor een wettelijke feestdag die op een vrijdag of maandag valt.

- Het permanentiehonorarium in de dienst pediatrie (E-dienst) bedraagt 257,56 euro.

- De speciale verstrekkingen voor medische beeldvorming, heelkunde, reanimatie, anesthesiologie en gynaecologie worden met 1,5% verhoogd vanaf 1 februari 2013.

- De speciale verstrekkingen voor klinische biologie en andere speciale verstrekkingen worden met 1% verhoogd.

- De technische verstrekkingen voor fysiotherapie vervat in artikel 22 van de nomenclatuur, worden vanaf 1 februari 2013 met 2% verhoogd.

- De honoraria voor dialyse blijven gehandhaafd.

- Volgende specifieke technische verstrekkingen worden eveneens vanaf 1 februari 2013 opgewaardeerd:

     -> Gynaeologie: 469895-469906 “Bidimensionele echografische zwangerschapsevaluatie met protocol en documenten, maximum één keer per kwartaal” met 15%.

     -> Otoplastie: 258156-258160, 258171-258182, 253551-253562 en 253573-253584 met 206,5 %.

     -> Abdominale heelkunde: 243611-243622 “Ingreep wegens perforatie van een ander abdominaal orgaan dan de appendix ” met 33,3% en 244053-244064 “Operatie van Hartmann” met 12,5%.

     -> Thoracale heelkunde: 227253-227264 “Totale of gedeeltelijke longexeresis” met 30,8%.

     -> De implantatie van een volledig onderhuids veneus poortsysteem (type port-a-cath) (code 354351-354362) met 50%.

- Via een aanpassing van de sleutelletterwaarden worden de verstrekkingen voor reconstructieve borstchirurgie na operatie (codes 252453-252464, 252475-252486, 252534-252545, 252556-252560 en 252571-252582) met 50% geherwaardeerd. Deze herwaardering zal worden doorgevoerd na overleg met de vertegenwoordigers van de plastisch chirurgen.

- In afwachting van structurele correcties die uiterlijk tegen 1 mei 2013 in werking moeten treden, worden de sleutelletterwaarden van de verstrekkingen inzake echocardiografie en coronarografie van 1 februari 2013 met 6,7% verminderd.

- Het bestaande principe wordt in herinnering gebracht dat het de geconventioneerde artsen niet toegelaten is om vrije honoraria aan te rekenen voor patiënten verblijvend in tweepersoonskamers en gemeenschappelijk kamers in het dagziekenhuis. De precieze interpretatie van de artikels over de supplementen in de wet van 27 september laatstleden houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidzorg is immers onduidelijk.

 

Let op: het Akkoord 2013-2014 moet nog in het Belgisch Staatsblad verschijnen. Pas vanaf dan heeft u 30 dagen de tijd om per aangetekend schrijven uw weigering tot toetreding tot het akkoord of uw gedeeltelijke toetreding tot het akkoord kenbaar te maken aan het RIZIV. Wanneer het Akkoord gepubliceerd is, dan leest u dat meteen op onze website.

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.