Wat houdt het Akkoord 2013-2014 in voor de huisartsen?

25 januari 2013

Afgelopen woensdagnacht is de BVAS eindelijk tot een aanvaardbaar Akkoord Artsen-Ziekenfondsen gekomen voor de jaren 2013 en 2014. Het overleg met de BVAS heeft zelfs tot een beter resultaat geleid dan wat het Kartel op 11 december vorig jaar al wilde aanvaarden van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS). Dit zijn de grote lijnen van het nieuwe akkoord, geldig vanaf 1 februari 2013, voor de huisartsen.

Afgelopen woensdagnacht is de BVAS eindelijk tot een aanvaardbaar Akkoord Artsen-Ziekenfondsen gekomen voor de jaren 2013 en 2014. Het overleg met de BVAS heeft zelfs tot een beter resultaat geleid dan wat het Kartel op 11 december vorig jaar al wilde aanvaarden van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS). Dit zijn de grote lijnen van het nieuwe akkoord, geldig vanaf 1 februari 2013, voor de huisartsen.

 

- De raadplegingen, bezoeken, adviezen, de GMD-verlenging en de zorgtrajecten worden vanaf 1 februari 2013 met 2% geïndexeerd.

- De technische verstrekkingen worden met 1% geïndexeerd.

- Vanaf 1 februari 2013 kan u voor de permanentie- (pseudocode 101113) en de wachttoeslag (pseudocode 101091) 4 euro (i.p.v. 3 euro) aanrekenen. In de loop van dit akkoord zal deze maatregel in de nomenclatuur verankerd worden.

- De beschikbaarheidshonoraria en de Impulseovergoedingen worden met 2,76% verhoogd. Per uur van beschikbaarheid levert u dat 6,07 euro op. Voor Impulseo wordt de tussenkomst in de kosten voor uw praktijkassistent(en) en voor de diensten van uw medisch telesecretariaat geplafonneerd op resp. 6.123,60 euro en 3.474 euro.

- De telematicapremie bedraagt in 2013 806 euro. Naar de toekomst toe zal de toekenning van deze premie wel gekoppeld worden aan het effectieve gebruik van het elektronisch medisch dossier (EMD).

- Vanaf 1 januari 2014 zal de verlenging van het globaal medisch dossier (GMD) via het MyCarenet systeem kunnen verlopen. Artsen hebben echter wel nog de mogelijkheid om te opteren voor de vandaag geldende regeling.

- De preventiemodule of het GMDplus wordt verlengd tot eind 2014.

- De praktijktoelage van 1.650 euro per jaar wordt behouden.

- Voor de uitbreiding van de huisartsenwachtposten wordt een budget van 6 miljoen euro voorzien. De financiering van nieuwe projecten tot uitbreiding van het aantal wachtposten of andere initiatieven tot reorganisatie van de wachtdienst zal door de Medicomut niet worden aanvaard indien meer dan 30% van de actieve wachtdoende huisartsen zich niet akkoord verklaart met het project.

 

Let op: het Akkoord 2013-2014 moet nog in het Belgisch Staatsblad verschijnen. Pas vanaf dan heeft u 30 dagen de tijd om per aangetekend schrijven uw weigering tot toetreding tot het akkoord of uw gedeeltelijke toetreding tot het akkoord kenbaar te maken aan het RIZIV. Wanneer het Akkoord gepubliceerd is, dan leest u dat meteen op onze website.

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.