Wat bezielt Factcheckers om moegetergde huisarts in de val te lokken?

16 februari 2022

Uit een steekproef van het VRT-programma Factcheckers moet blijken dat 14 op 20 huisartsen onterecht een ziektebriefje voor één dag schrijven. De programmamakers noemen dit “ontluisterend”. Voor BVAS is het vooral ontluisterend dat de VRT twee anonieme reporters op pad stuurt om huisartsen in de val te lokken, op een moment dat 1 op 4 huisartsen op het punt staat hun praktijk stop te zetten.

Image
BVAS pleit al langer voor de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag.

Een attest schrijven louter op vraag van een patiënt die expliciet zegt dat hij niet ziek is, kan niet door de beugel. Dat is valsheid in geschrifte en valt niet goed te praten. BVAS stelt zich vragen bij de representativiteit van een steekproef bestaande uit 20 huisartsen. Zo’n steekproef is veel te klein om de resultaten te extrapoleren naar een hele beroepsgroep.

Erger nog is de timing van de uitzending van Factcheckers. Het is bedenkelijk om huisartsen met de inzet van anonieme reporters in de val te lokken op het moment dat de malaise binnen de beroepsgroep zo groot is dat 1 op 4 huisartsen overweegt er de brui aan te geven. Om nog te zwijgen van de vele collega’s die door ziekte of burn-out zijn uitgevallen.

Het is schandalig om huisartsen die vaak ten koste van hun eigen gezondheid al ruim twee jaar tot het uiterste gaan om hun patiënten door de Covid-crisis te loodsen zo te kijk te zetten. Veel huisartsen zijn moegetergd door een bureaucratisch systeem dat alle administratieve last naar hen doorschuift en hen als attestenmachines overuren laat draaien.

Veel huisartsen zijn gedegouteerd en voelen zich vernederd door een overheid die hen negeert en hun kerntaken zoals vaccinatie tegen Covid-19 afneemt ten voordele van andere zorgverleners.

BVAS pleit al langer voor de afschaffing van het ziektebriefje van één of twee dagen. De regering heeft aangekondigd dat het ziektebriefje voor één dag afgeschaft wordt, maar talmt met de uitvoering van deze maatregel. 

Dr. Dirk Scheveneels, ondervoorzitter BVAS

Dr. Marc Moens, voorzitter Vlaams Artsensyndicaat (VAS)

 

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.