Vlaanderen creëert administratieve waterhoofden

15 februari 2022

Vlaanderen kiest voor 60 ELZ, 60 zorgraden, meer buurtgerichte zorg, populatiemanagement,.. en veronderstelt dat die gratis gaan bemand/bevrouwd worden door al dan niet zelfstandige zorgverstrekkers. Voor zelfstandige zorgverstrekkers is dit gewoonweg uitgesloten, en zelfs voor gesalarieerde zorgverstrekkers wordt dit onhoudbaar voor hun werkgevers.

Image
Vlaanderen logo

Vlaanderen is bezig administratieve waterhoofden te creëren voor administratieve werknemers uit de Vlaamse administratie met 38-urige werkweken met nine-to five-a-clock job statuten ten nadele van de echte gezondheidszorg op het terrein.

Als er geen belangrijke financiering wordt voorzien voor zorgverleners die hun tijd willen investeren in participatie aan die door de Vlaamse overheid gecreëerde eerstelijnszones, zorgraden en tutti quanti dan zullen die luchtkastelen van sommige politici blijken te zijn.

De overgrote meerderheid van zorgverleners kiest eerst voor de zorg van hun patiënten. Ze zullen hun patiënten niet in de steek te laten om (onbetaalde) tijd te kunnen spenderen om te kunnen deelnemen aan overleg over hoe ze hun patiënten dan wel moeten verzorgen. Als ze aan die overlegvergaderingen willen aan deelnemen moet iemand anders gedurende die tijd hun taken overnemen, en ook die collegae moeten vergoed worden. Dat komt dus bovenop de vergoeding die de deelnemers aan de vergaderingen moeten krijgen.

Als Vlaanderen de medewerking van de zorgverstrekkers niet wil vergoeden, dan kan Vlaanderen zijn eerstelijnszones, zorgraden en tutti quanti gewoon opdoeken want dan wordt het een doodgeboren kind.

Dr. Marc Moens,

Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat (VAS)

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.