Vereenvoudiging remgelden bij raadplegingen huisarts

20 oktober 2011

De remgelden van de raadplegingen bij de huisarts en de bijkomende honoraria voor raadplegingen bij de huisarts 's nachts, tijdens het weekend en op feestdagen worden vanaf 1 december 2011 vereenvoudigd.

In het kader van het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen van 2011 worden punt 5.1. en punt 5.3. vanaf 1 december 2011 uitgevoerd.

Deze maatregelen hebben betrekking op resp. de vereenvoudiging van de remgelden toepasselijk bij raadplegingen van patiënten bij de huisarts en de bijkomende honoraria voor raadplegingen van de huisarts tijdens de nacht, het weekend en op feestdagen.

 

Voor de verstrekkingen met rangnummers 101010, 101032, 101054 en 101076 wordt het remgeld beperkt tot:

  • € 1 voor de patiënt met voorkeurregeling met GMD
  • € 1,50 voor de patiënt met voorkeurregeling zonder GMD
  • € 4 voor de patiënt zonder voorkeurregeling met GMD
  • € 6 voor de patiënt zonder voorkeurregeling zonder GMD

 

Voor de bijkomende honoraria voor raadplegingen ’s nachts, tijdens het weekend en op feestdagen wordt het remgeld afgeschaft.

Er is noch een indexering voor deze remgelden voorzien, noch een vermindering wanneer deze verstrekkingen door een stagedoende arts wordt geattesteerd.

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.