VAS-symposium "Zin en onzin van een akkoord: Artsen en ziekenfondsen in barre budgettaire tijden" (08.10.2011, Antwerpen)

29 september 2011

Nu de onderhandelingen voor een nieuw akkoord Artsen-Ziekenfondsen voor de deur staan, dringen er zich prangende vragen op. Daarom organiseert het Vlaams Artsensyndicaat op zaterdag 8 oktober 2011 het najaarssymposium "Zin en onzin van een akkoord: Artsen en ziekenfondsen in barre budgettaire tijden" in het Congrescentrum Ter Elst te Edegem (3 C.P. Ethiek en economie).Klik hier om u online in te schrijven.

Het Vlaams Artsensyndicaat organiseert zoals jaarlijks een druk bijgewoond najaarssymposium. Dit jaar vindt het symposium plaats op zaterdagvoormiddag 8 oktober 2011 in het Congreshotel Ter Elst (Edegem). Met het onderwerp ‘Zin en onzin van een akkoord: artsen en ziekenfondsen in barre budgettaire tijden’, schuwt het artsensyndicaat duidelijk de controverse niet. Voor de pauze geven de drie belangrijkste betrokkenen bij het akkoord artsen-ziekenfondsen hun visie op het akkoordensysteem, waarbij voor de artsen de klemtoon ligt op de vraag of een akkoord nog langer zin heeft? Gelet op de onderhandelingen voor het akkoord 2012-2013 die voor de deur staan, belooft het daaropvolgende debat ongetwijfeld verhitte discussies op te leveren. Na de pauze wordt vanuit politiek en juridisch standpunt een antwoord gegeven op de vraag of een akkoordensysteem nog langer houdbaar is.

In de medico-mutualistische overeenkomstencommissie worden in overleg tussen de verzekeringsinstellingen en artsenvertegenwoordigers afspraken gemaakt over de deelbudgetten en worden de terugbetalingstarieven voor de medische prestaties vastgelegd. De artsen zijn vrij al dan niet toe te treden tot de akkoorden.

Het huidige akkoord Artsen-Ziekenfondsen 2011 werd gesloten door de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen in de vergadering van 13 december 2010 voor een periode van 1 jaar. De artsen werden geconfronteerd met onredelijk zware besparingen. Tekstverschillen tussen de goedgekeurde versie en de uiteindelijk in het staatsblad gepubliceerde versie, zorgden voor bijkomende spanningen.

De onderhandelingen voor een nieuw akkoord staan inmiddels voor de deur. Daarom heeft het Vlaams Artsensyndicaat besloten om de 3 belangrijkste kopstukken uit te nodigen die verantwoordelijk zijn bij het tot stand komen van het akkoord. Vooreerst zal Dhr. Jo De Cock, Administrateur-Generaal van het RIZIV, een voordracht geven over het RIZIV-standpunt m.b.t. de toekomst van het akkoordensysteem. Daarna zal Dhr. Marc Justaert, Voorzitter Landsbond Christelijke Mutualiteit, toelichten of het geen tijd is voor verandering binnen het systeem. Als laatste pijler zal Dr. Marc Moens, Voorzitter van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS), een uiteenzetting verzorgen over de participatie van artsen bij het akkoordensysteem.
Na de pauze zal de politieke visie op het akkoordensysteem onder de loep genomen worden door Dr. Louis Ide, N-VA senator en arts klinisch bioloog. Als afsluiter zal Dr. Diego Fornaciari, Advocaat en wetenschappelijk medewerker, meer tekst en uitleg verschaffen over de impact van het (Europees) mededingingsrecht op het Belgische akkoordensysteem.

Wil u over dit onderwerp meer te weten komen zodat ook u uw stem hierover kan laten horen? Schrijf u dan nu in voor het VAS najaarssymposium en ontdek samen met ons de antwoorden op de vele vragen in het auditorium van Congreshotel Ter Elst, Kattenbroek 1, 2650 Edegem.

Voorafgaande inschrijving is noodzakelijk, de plaatsen zijn beperkt (vóór maandag 03 oktober 2011). Gratis deelname voor leden, € 40 voor niet-leden (vóór 3 oktober 2011 te storten op 111-1117559-19). Inschrijven kan via het elektronisch inschrijvingsformulier op de website www.vlaamsartsensyndicaat.be, via e-mail info@vlaamsartsensyndicaat.be of telefonisch op het nummer 03/238 98 60. Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging en een routebeschrijving.

Accreditering werd aangevraagd in rubriek 6 van Ethiek & Economie voor 3 C.P.

Mis dit symposium dus niet en laat ook uw visie kennen.

Inschrijven button

Klik hier om u online in te schrijven.

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.