Uitbetaling Impulseo-aanvragen toch nog in 2017

15 november 2017

Goed nieuws voor de Impulseo-dossiers van 2017 waarvan de uitbetaling in oktober ll. werd stopgezet omdat het budgettair plafond bereikt was. 

Image

Goed nieuws voor de Impulseo-dossiers van 2017 waarvan de uitbetaling in oktober ll. werd stopgezet omdat het budgettair plafond bereikt was. Na sterk aandringen van het Vlaams Artsensyndicaat (VAS, de Vlaamse vleugel van BVAS) en de andere artsenverenigingen hebben de ministers Vandeurzen en Tommelein 3,4 miljoen euro uitgetrokken om de dossiers die in 2017 volledig en correct werden ingediend, nog dit jaar af te handelen.

 

Aanvankelijk had het Agentschap Zorg en Gezondheid (op 25 oktober ll.) laten weten dat het de in 2017 niet-afgehandelde dossiers ‘on hold ‘zou zetten in afwachting van nieuwe budgettaire ruimte in 2018. Dat was zonder het Vlaams Artsensyndicaat gerekend. Toen het nieuws over de stopzetting van de uitbetalingen bekend raakte, nam het Vlaams Artsensyndicaat, als belangrijk Impulseo-Steunpunt, meteen actie.

 

Het VAS tekende per brief protest aan bij de Vlaamse ministers Jo Vandeurzen (CD&V) van Welzijn en Volksgezondheid, en Bart Tommelein (Open VLD), bevoegd voor Financiën en Begroting. Beiden werden aangemaand om een oplossing te vinden in het budget 2017. De brief wees hen ook op “de inconsistentie tussen hun begrotingspolitiek enerzijds en de bevordering van de huisartsgeneeskunde anderzijds.” Als lid van de Federatie Vrije Beroepen (FVB) kon het VAS daarnaast ook Unizo inschakelen om de druk nog op te voeren. 

 

De aanhoudende druk van het VAS heeft vruchten afgeworpen. Terwijl de ministers Vandeurzen en Tommelein aanvankelijk een extra budget van 3,4 miljoen euro inschreven in het budget voor 2018, om de nog hangende dossiers van 2017 op te vangen, hebben ze nu beslist dit geld nog in 2017 vrij te maken (Klik HIER voor hun antwoord). Vanaf volgend jaar wordt een herhaling van dit scenario onmogelijk omdat de Vlaamse regering bij de begrotingsopmaak voor 2018 heeft afgesproken om Impulseo als een ‘externe kostendrijver’ te bekijken. Dat betekent dat het budget automatisch aangepast wordt aan de stijging van het aantal Impulseo-aanvragen. Het VAS dankt beide ministers voor hun snelle tussenkomst.

 

Dr. Marc Moens

Voorzitter VAS en BVAS

 

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.