Symposium: Studiedag VAS dd. 02/03/2013: Eindeloopbaan

1 februari 2013

Denkt u als arts eraan om nu of binnen een paar jaar uw actieve loopbaan te beëindigen, dan kan u beter tijdig starten met de voorbereiding ervan. Het stopzetten van een actieve loopbaan brengt heel wat administratieve formaliteiten met zich mee; ongeacht het gaat om een activiteit uitgeoefend als natuurlijk persoon, dan wel als rechtspersoon (vennootschap), beide hetzij als eenmanspraktijk hetzij binnen een associatie.
 
Een overzicht van deze administratieve formaliteiten alsook praktische tips krijgt u op de infossessie “Eindeloopbaan: hoe praktisch aanpakken?”die het Vlaams Artsensyndicaat organiseert i.s.m. KBC en advocatenkantoor Monard D’Hulst.
Tijdens de informatiesessie krijgt u van juristen en fiscalisten een antwoord op vragen zoals “Hoe eindig ik een professionele burgerlijke vennootschap met rechtspersoon? Wat brengt de nieuwe wet/ regeling met betrekking tot een vervroegd pensioen? Kan ik blijven werken na de pensioenleeftijd? Wat is dan de toegelaten arbeid en wat is er nog te betalen aan sociale bijdragen?”.
 
De aanwezigen krijgen eveneens de nieuwe brochure ‘Informatiebrochure eindeloopbaan – praktische handleiding’die het VAS heeft uitgewerkt in samenwerking met het kantoor Vandelanotte en Zenito sociaal verzekeringsfonds. Deze brochure geeft een overzicht van de vele facetten waarmee u te maken krijgt bij het afbouwen of beëindigen van uw praktijk. Kortom, deze brochure vormt een praktische gids door de duidelijke antwoorden op de vele diverse vragen, de vereiste administratieve verplichtingen, sociaal statuut, toegelaten arbeid, … In de mate van het mogelijke worden de aangekondigde maatregelen van de federale regering op het vlak van pensioenhervorming eveneens mee opgenomen.

Image

Denkt u als arts eraan om nu of binnen een paar jaar uw actieve loopbaan te beëindigen, dan kan u beter tijdig starten met de voorbereiding ervan. Het stopzetten van een actieve loopbaan brengt heel wat administratieve formaliteiten met zich mee; ongeacht het gaat om een activiteit uitgeoefend als natuurlijk persoon, dan wel als rechtspersoon (vennootschap), beide hetzij als eenmanspraktijk hetzij binnen een associatie.

 

Een overzicht van deze administratieve formaliteiten alsook praktische tips krijgt u op de infossessie “Eindeloopbaan: hoe praktisch aanpakken?”die het Vlaams Artsensyndicaat organiseert i.s.m. KBC en advocatenkantoor Monard D’Hulst.

Tijdens de informatiesessie krijgt u van juristen en fiscalisten een antwoord op vragen zoals “Hoe eindig ik een professionele burgerlijke vennootschap met rechtspersoon? Wat brengt de nieuwe wet/ regeling met betrekking tot een vervroegd pensioen? Kan ik blijven werken na de pensioenleeftijd? Wat is dan de toegelaten arbeid en wat is er nog te betalen aan sociale bijdragen?”.

 

De aanwezigen krijgen eveneens de nieuwe brochure ‘Informatiebrochure eindeloopbaan – praktische handleiding’die het VAS heeft uitgewerkt in samenwerking met het kantoor Vandelanotte en Zenito sociaal verzekeringsfonds. Deze brochure geeft een overzicht van de vele facetten waarmee u te maken krijgt bij het afbouwen of beëindigen van uw praktijk. Kortom, deze brochure vormt een praktische gids door de duidelijke antwoorden op de vele diverse vragen, de vereiste administratieve verplichtingen, sociaal statuut, toegelaten arbeid, … In de mate van het mogelijke worden de aangekondigde maatregelen van de federale regering op het vlak van pensioenhervorming eveneens mee opgenomen.

 

Meer info en inschrijvingen:

Het seminarie vindt plaats op zaterdag 2 maart 2013 van 9.00 uur tot 13.00 uur in St. Denijs-Westrem (Gent) (Kortrijksesteenweg 1100). De infosessie richt zich voornamelijk naar artsen tussen 55 en 65 jaar. Leden van het VAS, die geïnteresseerd zijn in bovenstaande thema’s, kunnen zich gratis inschrijven (de plaatsen zijn beperkt, dus wees er snel bij!). Niet-leden kunnen ook aan het seminarie deelnemen, mits betaling van € 25 op rekeningnummer 285-0203119-30.

U kan zich inschrijven :

Kan u niet aanwezig zijn op deze infosessie, maar wenst u toch een exemplaar te verkrijgen van de brochure ‘Eindeloopbaan’, dan kan u deze hier aanvragen. Deze brochure is gratis voor leden van het VAS. Niet-leden betalen € 15.


Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.