Resultaten VAS-enquête: prioriteiten voor de huisartsen

18 januari 2013

Enkele dagen voor de start van de onderhandelingen in de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen heeft het Vlaams Artsensyndicaat per e-mail en via haar nieuwsbrief en website aan Vlaamse huisartsen een aantal vragen gesteld met betrekking tot de conventie en de prioriteiten voor de huisartsen. Daaruit bleek dat huisartsen het conventiesysteem belangrijk vinden en de zorgtrajecten eerder als een administratieve belasting zien die de patiënt niet ten goede komt. Ook de verplichte regeling sociaal derde betalende kan op weinig sympathie van de Vlaamse huisartsen rekenen.

Enkele dagen voor de start van de onderhandelingen in de Nationale Commissie
Geneesheren-Ziekenfondsen heeft het Vlaams Artsensyndicaat per e-mail en via
haar nieuwsbrief en website aan Vlaamse huisartsen een aantal vragen gesteld
met betrekking tot de conventie en de prioriteiten voor de huisartsen.
Daaruit bleek dat huisartsen het conventiesysteem belangrijk vinden en de
zorgtrajecten eerder als een administratieve belasting zien die de patiënt
niet ten goede komt. Ook de verplichte regeling sociaal derde betalende kan
op weinig sympathie van de Vlaamse huisartsen rekenen.

De respons was enorm, in niet minder dan 48 uren hadden welgeteld 489
huisartsen de enquête online ingevuld. Op de vraag of het conventiesysteem
nog belangrijk is, heeft 72,4% hierop positief geantwoord. Zo’n 66,1% van de
bevraagde huisartsen wenst de na jaren beloofde substantiële opwaardering
van de supplementen voor avondraadplegingen.

Op het vlak van de zorgtrajecten - waar huisartsen een belangrijke rol
vervullen - zegt maar liefst 72,8% dat de zorgtrajecten eerder een
administratieve belasting zijn die de patiënt niet ten goede komt. En bijna
tweederde (66,7%) van de bevraagde huisartsen gaat niet akkoord met de
verplichte regeling sociaal derde betalende, zoals het parlement die eind
vorig jaar heeft goedgekeurd.

De Vlaamse huisartsen zijn echter meer verdeeld over het sociaal statuut,
althans wat de ordegrootte ervan betreft. Zo vindt 48,1% die aanvaardbaar,
tegenover 51,9% voor wie de ordegrootte niet aanvaardbaar is. Maar die
verdeeldheid verdwijnt in het niets bij de vraag of de huisartsen vinden dat
het sociaal statuut als drukkingsmiddel wordt misbruikt. Iets meer dan
drievierde (77,7%) van de huisartsen is die mening toegedaan.

Tot slot bleek dat vooral huisartsen ouder dan 50 jaar de enquête hebben
ingevuld (zo’n 65,3%). En 84% van de bevraagde huisartsen gaf aan geen lid
te zijn van het Vlaams Artsensyndicaat.

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.