Praktische toewijzingsgids voor de medische raden

30 november 2020

Hoe worden de ziekenhuisvoorschotten verdeeld en afgerekend? Met een praktische gids maakt onze voorzitter, Dr. Philippe Devos, de medische raden en ziekenhuisartsen wegwijs in het doolhof van regels, criteria en parameters.

Image

Met een praktische gids maakt onze voorzitter, Dr. Philippe Devos, de medische raden en ziekenhuisartsen wegwijs in het doolhof van regels, criteria en parameters.

In de afgelopen 6 maanden hebben de ziekenhuizen in totaal 2 miljard aan financiële voorschotten gekregen. Aanvankelijk was voorzien dat die voorschotten terugbetaald moesten worden. Maar via een KB van 30 oktober 2020 worden ze omgezet in een financiële tegemoetkoming die de ziekenhuizen niet terug hoeven te storten. 

Dit KB dat op 12 november jl. in het Belgisch Staatsblad verscheen, legt de principes vast “voor de definitieve toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de Covid-19-epidemie”. De regels in dit KB zijn bindend en annuleren elke verdeling die de ziekenhuizen hebben gemaakt voor de publicatie van dit KB. Het geld moet dus opnieuw verdeeld worden.

Dr. Philippe Devos, onze voorzitter, stelde een praktische gids samen om de medische raden te helpen bij de verdeling en afrekening van de uitzonderlijke tegemoetkoming.

 

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.