Persbericht BVAS: Verplicht elektronisch voorschrift vanaf 1 mei 2018

15 november 2017

Het verplicht gebruik van het elektronisch voorschrift zal worden uitgesteld tot 1 mei 2018. PARIS, het systeem voor sporadische voorschrijvers, zal bruikbaar zijn vanaf 1 december 2017. 

Image

Het verplicht gebruik van het elektronisch voorschrift zal worden uitgesteld tot 1 mei 2018. PARIS, het systeem voor sporadische voorschrijvers, zal bruikbaar zijn vanaf 1 december 2017. De BVAS heeft alles in het werk gesteld om te vermijden dat PARIS-gebruikers een eHealth certificaat nodig zouden hebben. De afspraak was immers dat een eenvoudige webtoepassing en het eID van de arts zouden volstaan.


Voor de veralgemening van het elektronisch voorschrift verschuift de deadline van 1 januari naar 1 mei 2018. Het Verzekeringscomité moet dit nog wel op 4 december eerstkomende bevestigen. De herhaalde vraag van BVAS om de invoegetreding van het verplicht elektronisch voorschrift te laten samenvallen met het verplicht gebruik van het elektronisch globaal medisch dossier voor huisartsen in 2020 wordt tot op heden niet weerhouden.

 

Voor het openstellen van PARIS, het vereenvoudigde systeem voor sporadische voorschrijvers zoals gepensioneerden, blijft het Riziv wel 1 december 2017 aanhouden als streefdatum. In een nota van het Verzekeringscomité werd het gebruik van PARIS plots gekoppeld aan een eHealth certificaat. De BVAS heeft zich hier fel tegen verzet omdat dit tegen alle vroegere afspraken in ging. Het Riziv beloofde immers dat PARIS heel gebruiksvriendelijk zou zijn : een eenvoudige webapplicatie en de elektronische identiteitskaart zouden volstaan.

 

Een doorsnee arts is niet bij machte om zelf een eHealth certificaat te installeren. De BVAS vraagt zich trouwens af hoe men die 20.000 potentiële occasionele PARIS-gebruikers zou kunnen voorzien van een eHealth certificaat dat bovendien om de drie jaar vervangen moet worden.

 

Deze week kreeg de BVAS van Frank Robben, administrateur-generaal van het eHealth-platform en van Jo De Cock, administrateur-generaal van het Riziv de garantie dat PARIS niet gekoppeld zou worden aan het eHealth certificaat. De BVAS blijft dit dossier van heel nabij opvolgen. Volgens het Riziv zal PARIS wel degelijk klaar zijn op de aangekondigde datum van 1 december 2017.

 

Dr. Marc Moens

Voorzitter BVAS

 

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.