Persbericht: BVAS opgelucht dat artsenverkiezingen nu toch kunnen starten

12 juni 2018

Vanaf morgenochtend, woensdag 13 juni, kunnen alle kiesgerechtigde artsen dan toch hun stem uitbrengen voor de medische verkiezingen. Het token dat hen per gewone post werd toegestuurd, blijft geldig. De kiesperiode wordt verlengd tot en met 2 juli.

Image

 

Vanaf morgenochtend, woensdag 13 juni, kunnen alle kiesgerechtigde artsen dan toch hun stem uitbrengen voor de medische verkiezingen. Het token dat hen per gewone post werd toegestuurd, blijft geldig. Het RIZIV zet de teller op nul, alle reeds uitgebrachte stemmen worden vernietigd. De kiesperiode wordt verlengd tot en met 2 juli.

 

BVAS is blij dat de medische verkiezingen op woensdag 13 juni hervat kunnen worden. Voor ons is dit incident aanleiding om nog meer de hakken in het zand te zetten. We gebruiken dit voorval als een aansporing om nog meer artsen tot stemmen aan te zetten. Dat was trouwens de eerste doelstelling die BVAS zich tijdens de kiescampagne had gesteld. Het is immers van cruciaal belang dat we de artsen op een correcte manier kunnen vertegenwoordigen in de beslissingsorganen.

 

Het RIZIV heeft de vastgestelde fout inmiddels hersteld.

Drie dingen staan vast:

 

1/ Alle stemmen die het RIZIV tot vrijdagnamiddag ontving, worden vernietigd.

    De teller wordt dus op nul gezet.

2/ Het ‘token’ dat alle kiesgerechtigde artsen per gewone post toegestuurd kregen, blijft geldig.

3/ Artsen die hadden ingelogd om te stemmen of stemden en inmiddels hun token verloren of vernietigden, kunnen een nieuw token aanvragen via een procedure die op de RIZIV-website te vinden is. Die artsen moeten op eer verklaren dat ze niet meer over hun token beschikken en ze worden ter verificatie ook nog door het RIZIV gecontacteerd.

 

BVAS wenst Jo De Cock, administrateur-generaal van het RIZIV, te danken voor deze oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is.

 

Los van dit incident betreurt BVAS de veelvuldige onderbrekingen in de diensten van het eHealthplatform waardoor duizenden patiënten moeilijk hun zorg kunnen krijgen omdat zorgverleners, in casu artsen, niet kunnen beschikken over de nodige informatica-infrastructuur. Voor artsen gaat het om een onbruikbaar elektronisch patiëntendossier.

Betere coördinatie en meer professionalisme in de keten van het eHealth-systeem zijn dringend aangewezen.

 

Tot slot aan de artsen: breng uw stem uit. U stemt voor uw dagelijkse praktijk en over uw toekomst.

 

Dr Marc MOENS

Voorzitter BVAS

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.