Persbericht: BVAS dringt aan op fiscaal gunstige regeling voor sociaal statuut van gepensioneerde artsen

19 juni 2018

Amonis viert zijn 50ste verjaardag met uitstekende resultaten. Een minpunt aan de goednieuwsshow is het uitblijven van een fiscale regeling voor het sociaal statuut 

Image

 

Amonis viert zijn 50ste verjaardag met uitstekende resultaten. Een minpunt aan de goednieuwsshow is het uitblijven van een fiscale regeling voor het sociaal statuut van artsen die na hun pensioen blijven voortwerken. BVAS ijvert ervoor dat dit sociaal statuut aan hetzelfde tarief wordt belast als de Impulseo I-premie voor huisartsen.

BVAS pakte op 24 maart uit met een voorstel voor een fiscaal gunstige oplossing voor het sociaal statuut van gepensioneerde artsen die hun beroep blijven uitoefenen. Tijdens de vergadering van de medicomut op 11 juni hebben we dit voorstel nog eens herhaald. BVAS stelt als alternatief voor om dit bedrag te belasten aan hetzelfde beperkte tarief als de Impulseo I-premie voor huisartsen, met name aan 16,5%.

Er zit een duidelijke logica achter onze redenering: zoals Impulseo een aanmoediging is voor artsen om zich te vestigen in bepaalde gebieden, is deze alternatieve fiscale regeling een aanmoediging voor oudere artsen die verkiezen om na hun pensioen te blijven voortwerken.  In beide situaties is het de BVAS er om te doen het beroep van arts zo aantrekkelijk mogelijk te maken. We zijn dan ook tevreden dat de medicomut zich engageerde om dit voorstel nader te onderzoeken.

Bij de voorstelling van de jaarresultaten signaleerde Amonis dat de GDPR inzake de bescherming van persoonlijk gegevens heel wat kopbrekens opleverde. Ook op dit domein van de privacy leverde BVAS belangrijke inspanningen. In het akkoord artsen-ziekenfondsen staat onder punt 4.2.10 dat “Ondersteuning van de zorgverleners bij de invoering van de GDPR zal worden voorzien”. BVAS vroeg op 24 maart schriftelijk of de medicomut een model van verwerkingsregister en privacyverklaring kan uitwerken. We drongen ook aan op een handleiding bij datalekken om uniformiteit te bewerkstelligen onder de artsen die immers allen onderworpen zijn aan de GDPR-reglementering.

Voorzitter Jo De Cock beloofde hierover op 25 juni a.s. een nota voor te leggen aan de medicomut. We zullen dat document vergelijken met de teksten die de BVAS reeds voor zijn leden klaarmaakte.

 

Brussel, 18 juni 2018.

Dr. Marc Moens
Voorzitter BVAS

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.