OESO – Publicatie van het panorama van de gezondheid 2016

11 januari 2017

Elk jaar publiceert het OESO haar "Panorama van de gezondheid" die de meest recente belangrijkste gezondheidsindicatoren en gezondheidssystemen van de landen die deel uitmaken van het OESO vergelijkt.  Het Verbond van de Private Ziekenhuizen van België of VPZB heeft hiervan een synthesedocument opgesteld.

Elk jaar publiceert het OESO haar "Panorama van de gezondheid" die de meest recente belangrijkste gezondheidsindicatoren en gezondheidssystemen van de landen die deel uitmaken van het OESO vergelijkt. Sommige geselecteerde indicatoren betreffen de ziekenhuissector in het bijzonder. Meerdere stakeholders van de gezondheidszorgsector verwijzen naar statistieken uit deze studie. In het verleden werden verschillende besparingsmaatregelen verantwoord op basis van cijfers uit deze studie. Het wordt dan ook steeds belangrijker om er de nodige aandacht aan te schenken.

Het Verbond van de Private Ziekenhuizen van België of VPZB heeft hiervan een synthesedocument opgesteld.

Klik HIER om het synthesedocument te raadplegen

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.