Minister Weyts wil federale artsenquota loslaten: Vlaams Artsensyndicaat wijst Vlaamse partijen op hun verantwoordelijkheid

4 oktober 2019

 
De nieuwe Vlaamse Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zal zich niet langer houden aan de federale quota die bepalen hoeveel artsen er elk jaar mogen bijkomen. Het Vlaams Artsensyndicaat (VAS), de Vlaamse afdeling van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS), is ongerust over die uitspraak en vindt dat de Vlaamse partijen in een volgende federale regering eindelijk eens moeten afdwingen dat de Franstaligen de federale quota respecteren.  
 

Image

 

Brussel, 4 oktober 2019

 

De nieuwe Vlaamse Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zal zich niet langer houden aan de federale quota die bepalen hoeveel artsen er elk jaar mogen bijkomen. Het Vlaams Artsensyndicaat (VAS), de Vlaamse afdeling van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS), is ongerust over die uitspraak en vindt dat de Vlaamse partijen in een volgende federale regering eindelijk eens moeten afdwingen dat de Franstaligen de federale quota respecteren.  

 

De uitspraak van minister Weyts dat Vlaanderen zich niet langer aan de federale artsenquota zal houden, betekent dat hij meer studenten geneeskunde wil toelaten dan het aantal RIZIV-nummers dat de federale minister zes jaar later zal toekennen. Zo ontstaat er rechtsonzekerheid of jonge, afgestudeerde artsen hun job zullen kunnen uitoefenen.

 

Bij Franstalige studenten geneeskunde bestaat die rechtsonzekerheid al geruime tijd, met dramatische situaties tot gevolg. Het VAS wenst onder geen beding dat er in Vlaanderen toestanden worden gecreëerd zoals in het Franstalige landsgedeelte.

 

Het heeft weinig zin om te klagen dat de Franstaligen al 21 jaar hun voeten vegen aan de federale regelgeving. Het VAS herinnert de partijen van de Vlaamse regering aan de grote verantwoordelijkheid die ze in dit dossier hebben. Als ze straks ook deelnemen aan een federale regering moeten ze daar meer dan vroeger eisen dat de bestaande regels, vastgelegd door de federale planningscommissie voor het medisch aanbod, ook in het Franstalige landsgedeelte worden gerespecteerd.

Dat Vlaanderen vasthoudt aan een correcte verdeling van de RIZIV-nummers tussen de gemeenschappen staat overigens letterlijk in het regeerakkoord en moet dus ook uitgevoerd worden.

Het VAS merkt op dat Vlaanderen door de zesde staatshervorming al bevoegd is om subquota voor artsen vast te stellen. De Vlaamse planningscommissie moet daarbij aandacht hebben voor knelpuntspecialisaties zoals vb. huisartsgeneeskunde, kinderpsychiatrie, geriatrie, … waar er tekorten zijn, maar ook disciplines waar er een overaantal is zoals vb. gynaecologie, radiotherapie, nucleaire geneeskunde, … .

 

Het aantal beginnende studenten geneeskunde verhogen is geen garantie dat zes jaar later meer afgestudeerden voor huisarts zullen kiezen. Om de ideale verdeling 40 % huisartsen 60 % specialisten te garanderen, zijn andere maatregelen nodig om het attractiever te maken dat huisartsen zich over het hele Vlaamse grondgebied zullen vestigen.

 

 

Dr. Marc MOENS

Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.