Het is niet aan de minister om te bepalen wat artsen mogen voorschrijven

24 oktober 2023

Als minister Vandenbroucke zijn zin krijgt, wordt het artsen binnenkort verboden om Ozempic® voor te schrijven aan patiënten met obesitas. BVAS vindt dat deze inmenging in de therapeutische vrijheid van de arts te ver gaat. Wat wel kan, is een verbod uitvaardigen op de parallelle export van het geneesmiddel naar andere landen.

Image
Frank Vandenbroucke

Artsen moeten wettelijk verplicht worden om Ozempic® alleen nog voor te schrijven aan patiënten met diabetes type 2, aldus minister Vandenbroucke. “In uitzonderlijke omstandigheden is het mogelijk een wettelijke regeling te treffen waarbij een geneesmiddel  wordt voorbehouden voor wie dat het meeste nodig heeft,” is zijn argumentatie. Hij bereidt een KB in die zin voor en kondigt sancties aan voor wie zich er niet aan houdt.

BVAS begrijpt de ernst van het probleem voor diabetespatiënten en kan zich vinden in aanbevelingen om hen prioriteit te verlenen bij stockproblemen. Maar de demarche van minister Vandenbroucke is een onaanvaardbare schending van de wettelijk verankerde therapeutische vrijheid van de arts. Dat een minister bepaalt wat artsen wel en niet mogen voorschrijven is een gevaarlijk precedent. Wat Vandenbroucke wel kan doen, is de export van geneesmiddelen waar een tekort aan is verbieden.

Correcte geneeskunde

Voor patiënten met een hoog BMI is een behandeling met Ozempic® wel degelijk correcte geneeskunde. Obesitas brengt een verhoging van cardiovasculaire risico’s met zich mee, leidt mogelijk tot diabetes en metabool syndroom en andere degeneratieve aandoeningen zoals versnelde slijtage van heup en knie. Obesitas als indicatie voor Ozempic® is overigens goedgekeurd door het Europese geneesmiddelenagentschap EMA en het Amerikaanse FDA.

Een verbod houdt bovendien het risico in dat het product in het illegale circuit opduikt. Het EMA waarschuwde al voor vervalste versies van Ozempic® die in omloop zijn. In Oostenrijk werden hierdoor al verscheidene patiënten opgenomen in het ziekenhuis. De overheid moet er dan ook alles aan doen om het product in het reguliere voorschrijfcircuit te houden.

Om te vermijden dat nog meer patiënten in de problemen komen, pleit BVAS daarnaast ook voor de terugbetaling van andere obesitasgeneesmiddelen zoals Saxenda®.

Dr. Johan Blanckaert, voorzitter BVAS

 

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.