Het ene supplementenverbod is het andere niet

13 december 2023

Als gevolg van enkele artikels in de pers is er bij sommige leden verwarring ontstaan over het juiste toepassingsgebied van het verbod op ereloonsupplementen. Twee afzonderlijke wettelijke initiatieven van minister Vandenbroucke worden door elkaar gehaald. We leggen u uit waarom het ene verbod het andere niet is.

Image

1/ Ten eerste is er het verbod op ereloonsupplementen bij het gebruik van zware medische beeldvorming voor niet-gehospitaliseerde patiënten.

Dit verbod is ingegaan op 4 december  2023 en geldt voor radiologen (en artsen-specialisten in de nucleaire geneeskunde) in het ziekenhuis.

De wettelijke basis is de ‘Wet houdende diverse bepalingen in de gezondheid’ die op 24 november 2023 in het Staatsblad verscheen. Deze wet verbiedt niet-geconventioneerde radiologen om supplementen aan te rekenen voor CT- en MRI-scans bij patiënten die niet in het ziekenhuis opgenomen zijn.

Supplementen kunnen alleen nog aangerekend kunnen worden als de scan wordt uitgevoerd tussen 18u ’s avonds en 8 u ‘s ochtends, tijdens het weekend of op feestdagen, en wanneer dit gebeurt op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt. Supplementen aanrekenen kan in geen geval als er sprake is van een dringende medische oorzaak.

BVAS en de Belgian Society of Radiology (BSR) vechten deze wet aan bij het Grondwettelijk Hof met een procedure tot schorsing en nietigverklaring.

2/ Ten tweede  is er het door minister Vandenbroucke aangekondigde verbod op ereloonsupplementen bij patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming.

Dit verbod is momenteel nog niet van kracht maar minister Vandenbroucke wenst dat het ingaat op 1 januari 2024 en geldt voor alle artsen.

De wettelijke basis is dit keer een wat oudere ‘Wet houdende diverse bepalingen in de gezondheid’ die op 9 december 2022 in het Staatsblad gepubliceerd werd. Vandenbroucke moet nog een KB publiceren om dit verbod te laten ingaan. Hij wil het invoeren  voor alle artsen (en tandartsen), ongeacht of ze geconventioneerd zijn of gedeconventioneerd en zowel in een ziekenhuissetting als daarbuiten, dus ook voor huisartsen en extramurale specialisten. Dit supplementenverbod zal enkel gelden voor de prestaties aan patiënten met verhoogde tegemoetkoming in de ambulante sector.

Ook tegen deze wettelijke bepalingen startte BVAS een procedure voor het Grondwettelijk Hof.  Minister Vandenbroucke liet weten dat hij de uitspraak van het Hof niet wil afwachten.

Over de modaliteiten wordt bovendien op dit moment nog onderhandeld door de partners in de medicomut en het kabinet van minister Vandenbroucke. De discussie draait vooral om de juiste omschrijving van wie recht heeft op het statuut van verhoogde tegemoetkoming. Volgens de huidige criteria zouden 2,2 miljoen Belgen in aanmerking komen. BVAS pleit voor een beter afgelijnde omschrijving.

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.