Gezondheidzorg in Europa

8 september 2016

De meest recente nieuwsbrief van september 2016 van het European Social Observatory

Het “Observatoire social européen” (OSE - European Social Observatory) volgt, in opdracht van het RIZIV, de maatregelen en evoluties inzake gezondheidszorg op in het kader van de Europese gemeenschap. 

Op regelmatige tijdstippen brengt het Observatoire hierover verslag uit aan het Verzekeringscomité en de Algemene raad. 

Daarnaast heeft het “Observatoire” ook de opdracht gekregen een elektronische nieuwsbrief op te stellen met nieuws over de gezondheidszorg uit Europa.

U kan de meest recente nieuwsbrief nr. 39 van september 2016 hier raadplegen

 

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.