GEZAMENLIJK PERSBERICHT: Alle artsensyndicaten eisen de ontbinding van het akkoord artsen-ziekenfondsen

21 oktober 2016

De drie representatieve artsensyndicaten BVAS (Belgische Vereniging van Artsensyndicaten), KARTEL (ASGB, GBO, MoDeS) en AADM (Alliantie Artsenbelang – Domus Medica) verzetten zich met klem tegen het door de regering besliste begrotingsbudget voor de gezondheidszorg dat ze op de algemene raad van maandag 17 oktober 2016 heeft neergelegd.

De drie representatieve artsensyndicaten BVAS (Belgische Vereniging van Artsensyndicaten), KARTEL (ASGB, GBO, MoDeS) en AADM (Alliantie Artsenbelang – Domus Medica) verzetten zich met klem tegen het door de regering besliste begrotingsbudget voor de gezondheidszorg dat ze op de algemene raad van maandag 17 oktober 2016 heeft neergelegd.

 

De opgelegde bijkomende besparingen die voor de gezondheidszorgsector leiden tot een groeinorm van amper 0,5% zijn onhaalbaar als men een antwoord wil bieden op de noden van de maatschappij. Het Planbureau raamt de reële groei van de zorgnood immers op 2,2%. De eenzijdige lineaire besparingen zullen leiden tot een afbraak van de zorg en hypothekeren noodzakelijke vernieuwingen in een veranderend zorglandschap die niet alleen de artsen maar ook de patiënten treffen.

 

De artsensyndicaten hebben in het belang van de patiënten en de artsen altijd getracht om evenwichtige akkoorden af te sluiten. Alhoewel de artsensyndicaten al grote reserve hadden bij het voorgestelde budgettaire kader in 2016 hebben zij toch een akkoord voor twee jaar afgesloten. Een belangrijke voorwaarde daarin was dat er geen nieuwe besparingen werden opgelegd.  Het nieuwe begrotingsvoorstel gaat daar regelrecht tegen in (onder andere door het niet toekennen van de indexmassa).

 

Voor de artsensyndicaten is de limiet bereikt.  Door deze eenzijdige besparingen van de minister is het vertrouwen volledig weg en wordt een verdere constructieve samenwerking quasi onmogelijk. De artsensyndicaten vragen dan ook de van rechtswege ontbinding van het bestaande akkoord op basis van art 13.1.2 van het huidige akkoord.

 

De artsensyndicaten verwachten van de minister overtuigende stappen die het vertrouwen in het overleg kunnen herstellen en zullen zich verder beraden over verdere acties. 

 

Ervan overtuigd dat de artsen de beste verdedigers zijn van de patiënten, zullen zij in het eventuele verdere overleg steeds de belangen van de patiënten en de artsen gezamenlijk blijven verdedigen.

 

 

Dr. R. Hueting                           Dr. P. Hoffman                                   Dr. M. Moens  

Voorzitter Kartel                        Voorzitter AADM                              Voorzitter BVAS 

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.