Ereloonsupplementen: het kalf ligt gebonden bij de ziekenhuisfinanciering

30 november 2018

Eind 2017 kwamen artsen en ziekenfondsen in de medicomut overeen om de ereloonsupplementen te bevriezen. BVAS wil deze afgesproken ‘standstill’ wel degelijk uitvoeren, maar dat is zonder de ziekenhuizen gerekend. Naast de artsen en ziekenfondsen is er namelijk een derde partij in het geding, de ziekenhuizen, die hun eigen overeenkomstencommissie met de ziekenfondsen hebben. En het is bij de ziekenhuizen dat het kalf gebonden ligt.

De ziekenhuizen werden voor een constructief overleg over de uitvoering van het akkoord artsen-ziekenfondsen uitgenodigd in de medicomut maar weigerden daar het gesprek aan te gaan. Voor de ziekenhuizen was de ‘standstill’ alleen bespreekbaar op voorwaarde dat ze garanties krijgen dat de onderfinanciering van de ziekenhuizen weggewerkt wordt. De ‘standstill’ houdt in dat enerzijds de artsen hun supplementen bevriezen op het niveau eind 2017 en dat anderzijds de ziekenhuizen niet nog meer afhoudingen doorvoeren op de artsenhonoraria.

BVAS kan alleen maar vaststellen dat een ‘standstill’ van de supplementen niet realiseerbaar zal zijn zolang de overheid de financiering van de ziekenhuizen niet verhoogt. Als dat niet gebeurt dreigt de sluiting van een aantal ziekenhuizen. Dat is een conclusie die hard aankomt, maar het is nu eenmaal de realiteit dat gemiddeld 40% van alle Belgische ziekenhuizen deficitair zijn. Dat blijkt uit de MAHA-studie van Belfius. In Wallonië en Brussel gaat het zelfs om de helft van de ziekenhuizen. De vraag dringt zich op of al die ziekenhuizen moeten blijven functioneren zoals vandaag.

In de ziekenhuisnetwerken zal men moeten evolueren naar zogenaamde ‘focused factories’. Dat brengt ook reconversies van diensten of zelfs van ziekenhuizen met zich mee. Het ene ziekenhuis kan zich focussen op ouderenzorg, het andere op hartziekten en nog een ander op orthopedische zorg, op moeder-kind zorg enzovoort. Dat blijkt ook het doel te zijn dat minister De Block zich stelt met de wet op de netwerken die vóór het eind van dit jaar moet worden gestemd en die op 01.01.2020 in voege zal moeten treden.

Dr. Marc Moens, voorzitter BVAS 

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.