Enkele belangrijke data voor 2018

1 februari 2018

Deadline partiëel conventioneren of deconventioneren nieuw akkoord en verlenging deadline geïntegreerde praktijkpremie voor huisartsen 2016.

Image

Deadline partiëel conventioneren of deconventioneren nieuw akkoord
Het huidige akkoord artsen-ziekenfondsen eindigt op 31 december 2017. Het nieuwe akkoord 2018-2019 zal rond eind januari of begin februari in het Belgisch Staatsblad verschijnen. Vanaf dan heeft u 30 dagen de tijd om u al dan niet elektronisch te deconventioneren.

Als u van plan bent om ook de komende 2 jaar geconventioneerd te blijven, dient u geen actie te ondernemen.

 

Bent u geconventioneerd in 2017, maar wenst u zich te deconventioneren in 2018?


Dan kan u vanaf 1 januari 2018 nog geen vrije honoraria aanrekenen. Tot op het moment dat u zich elektronisch deconventioneert, bent u verplicht om uw conventiestatuut volgens het huidige akkoord aan te houden.

Momenteel kan u dus nog niets ondernemen. Uiteraard brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte van de publicatie van het nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen 2018-2019 in het Belgisch Staatsblad en lichten we u verder in over de modaliteiten om u gedeeltelijk te conventioneren of volledig te deconventioneren.
 

  
Elektronisch geneesmiddelenvoorschrift vanaf 01.06.2018
Het verplicht gebruik van het elektronisch voorschrift zal worden uitgesteld tot 1 juni 2018. Bovendien worden artsen vanaf 62 jaar vrijgesteld en is er geen verplichting bij een huisbezoek.

Klik HIER voor meer informatie.
  
Impulseo II en III: tussenkomst in loonkosten en kosten medisch telesecretariaat 29.06.2018
Als huisarts kan u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als u een administratief bediende in dienst heeft of gebruik maakt van een medisch telesecretariaat. U dient deze aanvraag jaarlijks opnieuw in te dienen. Graag herinneren we er u aan dat uw dossier uiterlijk vrijdag 29 juni 2018 moet ingediend zijn. Graag helpen wij u, als erkend steunpunt, om uw dossier samen te stellen. Wij behandelen uw dossier met de grootste zorg, zodat u zeker bent van een correcte en vlotte afhandeling.

Klik HIER voor meer informatie.

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.