Dr. Johan Blanckaert: ‘Co-governance is van ons’

30 mei 2023

Bij BVAS stellen we met verbazing vast dat andere artsensyndicaten het medebeheer van de artsen in de ziekenhuizen als hun realisatie claimen. “Dat getuigt niet van intellectuele eerlijkheid,” zegt dr. Johan Blanckaert, voorzitter van BVAS. “Wij laten niet toe dat onze concurrenten het idee van co-governance kapen. Co-governance is van ons.”

Image
chirurgie operatie

Johan Blanckaert is resoluut. “Wij en niemand anders hebben het eerste concrete plan voor medebeheer van de artsen in de ziekenhuizen op tafel gelegd.” Hij herinnert zich hoe toenmalig BVAS-voorzitter Philippe Devos het idee doordrukte om artsen strategisch en operationeel te betrekken in het beheer van ziekenhuizen via een verplicht consensusmodel waarbij de medische raad over zowat alles een verzwaard advies kan geven.

Het voorbeeld van toonaangevende buitenlandse ziekenhuizen, zoals de Mayo Clinic in de VS, toont dat ziekenhuizen het best functioneren met artsen als co-piloot in de cockpit. “Vanuit die visie volgen we de verdere uitwerking van co-governance nauwlettend op. We willen onder meer dat het medebeslissingsrecht van de artsen van toepassing wordt op alle medische activiteiten in het ziekenhuis.”

De ziekenhuiskoepels proberen de participatie van artsen in het beheer zo veel mogelijk af te remmen. Ze schermen daarbij met het argument dat als artsen uit het eigen ziekenhuis een zitje krijgen in de beheerraad, die artsen hun eigen diensten zullen voortrekken waardoor er belangenconflicten ontstaan.

“Maar dat slaat nergens op," zegt Johan Blanckaert. "Kijk maar naar de universiteiten die een decreet hebben dat een grote participatie van hun eigen ziekenhuisartsen in het beheer toestaat. Waarom zouden we het warm water opnieuw uitvinden? We vragen om die regeling uit te breiden naar alle ziekenhuizen.”

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.