Domus Medica vervoegt BVAS-verzet tegen de apotheker als vaccinator. Beter laat dan nooit

17 februari 2022

BVAS verneemt dat nu ook Domus Medica het wetsontwerp afwijst dat apothekers machtigt om te vaccineren tegen Covid-19. We juichen deze koerswijziging toe, al komt het verzet rijkelijk laat.

Image
Van artsenzijde heeft vooral BVAS zich de voorbije maanden geroerd in het debat over het voorschrijven en toedienen van coronavaccins door apothekers.

Van artsenzijde heeft vooral BVAS zich de voorbije maanden geroerd in het debat over het voorschrijven en toedienen van coronavaccins door apothekers. We hebben de uitholling van het beroep van huisarts aangeklaagd in verscheidene persberichten en open brieven naar minister Vandenbroucke en premier De Croo.

We hielden een enquête bij 1.500 artsen die uitwees dat bijna 80% van de huisartsen de vaccinatie door apothekers verwierp en 5.000 artsen namen deel aan onze online betoging #Geenstem als verzet tegen de apotheker als vaccinator.

Al die tijd was het standpunt van Domus Medica dubbelzinnig. In schril contrast met onze duidelijke afwijzing, verkoos Domus Medica de voorbije maanden tezelfdertijd warm en koud te blazen met vrijblijvende teksten over betere samenwerking met de apothekers.

Nu het wetsontwerp van Vandenbroucke in de Kamercommissie is goedgekeurd en het kalf bij wijze van spreken verdronken is, schaart Domus Medica zich alsnog achter het standpunt van BVAS. Deze koerswijziging komt allicht te laat.

In schril contrast met onze duidelijke afwijzing, verkoos Domus Medica de voorbije maanden tezelfdertijd warm en koud te blazen met vrijblijvende teksten over betere samenwerking met de apothekers.

Over de samenwerking met apothekers en verpleegkundigen om de patiënten optimaal te kunnen vaccineren en zoveel mogelijk mensen te overtuigen om zich tegen Covid te laten vaccineren heeft het Vlaams artsensyndicaat (VAS) in het najaar 2021 nog overleg gepleegd met het Vlaams Apothekersnetwerk (VAN).

VAS inspireert zich op de ervaring van onze VAS-beheerder, Dr. Jos Vanhoof, die dergelijke samenwerking met respect voor ieders deelexpertise al met succes in de praktijk omzette in het kader van vroegere griepvaccinaties.

Er werden duidelijke afspraken gemaakt  rond taakinvulling: de apothekers als farmaceutisch expert, de verpleegkundigen als ervaren vaccinatoren en de artsen als coördinatoren en toezichthouders om in geval van mogelijke ‘adverse events’ lege artis te kunnen ingrijpen.

Artsen en apothekers deelden een agenda voor registratie van de patiënten en verpleegkundigen gaven vorm aan de vaccinatiestraten. Met respect voor de koudeketen leverden de apothekers de door de patiënt digitaal gereserveerde vaccins af.

Dergelijk multidisciplinair initiatief levert zorg op met een belangrijke meerwaarde voor de patiënt. Ze staat in schril contrast met het overheidsinitiatief om bij wet unilateraal het werkterrein van de apothekers uit te breiden zonder dat daar nood toe is en de beroepsgroepen te schofferen die daar sinds decennia bevoegd toe en bekwaam in zijn. 

Dr. Marc Moens, voorzitter Vlaams Artsensyndicaat (VAS)

Vlaamse afdeling van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS)

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.