'De medische raad geadviseerd': Schrijf u nu in.

30 oktober 2023

De medische raad heeft belangrijke taken en bevoegdheden, dit zowel op ziekenhuisniveau, ziekenhuisoverschrijdend niveau, als op niveau van het netwerk. Het onder de knie hebben van de juridische spelregels hieromtrent is daarom cruciaal. De hervorming van de ziekenhuisorganisatie en – financiering noopt de medische raden bovendien om op de hoogte te blijven van de nieuwe regelgeving zodat de positie van de ziekenhuisartsen correct kan worden verdedigd. Om leden van medische raden hierbij te ondersteunen organiseert het Vlaams Artsensyndicaat jaarlijkse infosessies i.s.m. haar partner Arcas Law. De nieuwe digitale sessies staan de komende maanden gepland. Tijd om uw kennis op te frissen.

Image
VAS infosessie

De sessies ‘De medische raad geadviseerd - the basics’ hebben de bedoeling om startende, toekomstige, maar ook ervaren leden van de medische raad een duidelijk en praktisch overzicht te bezorgen van het juridisch kader dat van toepassing is op de werking van de medische raad.

Mr. Lafaut en Mr. Buelens, advocaten van Arcas Law en beiden gespecialiseerd in medisch recht en gezondheidsrecht, lichten in 2 online infosessies de basisprincipes van de medische raad toe.

De eerste infosessie vindt plaats op 16 november. In deze sessie worden de basisregels aangaande de samenstelling en bevoegdheden van de medische raad uiteengezet, dit met bijzondere aandacht voor de nieuwe wetgeving met betrekking tot de ziekenhuisnetwerken. Er wordt een overzicht bezorgd van de wettelijke bevoegdheden van de medische raad op niveau van het ziekenhuis en het ziekenhuisnetwerk en van de knelpunten ter zake.

Daarnaast wordt u op praktische wijze uitgelegd hoe u de governance van het netwerk, en meer specifiek de bevoegdheden van de medische raad en de vertegenwoordiging van ziekenhuisartsen op netwerkniveau, de komende jaren optimaal kunt organiseren.

 

Komen onder meer aan bod:

  • praktische tips om uw medische raad te organiseren
  • verhouding medische raad van het netwerk en medische raad van het ziekenhuis
  • actualia m.b.t. de bevoegdheden van de medische raad

Aan de hand van praktische voorbeelden en rechtspraak worden tijdens de tweede sessie op 14 december richtlijnen gegeven aangaande de werking van de medische raad en het formuleren van een zorgvuldig advies aan het ziekenhuisbeheer. Daarnaast worden ook de bevoegdheden en rechten van de medische raad met betrekking tot de financiële regeling in het ziekenhuis besproken. De nieuwe normen voor de aanrekening en evaluatie van de kosten op de centraal geïnde honoraria in toepassing van artikel 155, § 3 van de ziekenhuiswet zullen hierbij extra worden belicht. De tweede sessie kan u volgen op 14 december.

Komen onder meer aan bod:

  • financiële bevoegdheden medische raad (incl. actualia mbt transparantie, normen voor afdrachten op centraal geïnde honoraria, het aanrekenen van ereloonsupplementen,...)
  • impact adviesverlening medische raad op de besluitvorming van het ziekenhuis

Praktisch:

Datum en tijdstip: • 16.11.2023 (19.30-21.30u) • 14.12.2023 (19.30-21.30u)

Deelname:

Inschrijven kan via www.absym-bvas.be/agenda/infosessie-1-de-medische-raadgeadviseerd-basics

Gratis voor BVAS-leden. Niet-leden kunnen voor € 150 aan beide infosessies deelnemen. Accreditering werd aangevraagd

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.