De huisarts, niet zomaar een actor tussen de andere actoren

3 september 2019

 
Hoewel de expertise van andere zorgprofessionelen de overwegingen van de huisarts kunnen verrijken, is BVAS van oordeel dat de huisarts de centrale positie in het zorgnetwerk blijft bekleden.

Image

Brussel, 3 september 2019

 

In de pers heeft men kunnen lezen dat sommigen van oordeel zijn dat de huisarts “één van de belangrijkste actoren in de eerstelijnszorg…” is, op gelijke voet met anderen?  Men spreekt zelfs van het  “herdefiniëren van ieders rol” onder de gezondheidszorgbeoefenaars van de eerste lijn.

 

Volgens deze zienswijze zou bijvoorbeeld de apotheker zonder voorschrift een behandeling kunnen verlengen of de posologie aanpassen. Het zou hem eveneens toegestaan zijn om behandelingen te initiëren die tot nu toe onderworpen zijn aan het voorschrift door een arts.

 

Hoewel de expertise van andere zorgprofessionelen de overwegingen van de huisarts kunnen verrijken, is BVAS van oordeel dat de huisarts de centrale positie in het zorgnetwerk blijft bekleden. Hij blijft verantwoordelijk  om het beslissingsproces uit te stippelen, zowel diagnostisch als therapeutisch, in samenspraak met de arts-specialist.

 

In de toekomst moet het wel mogelijk worden dat de huisarts, zoals de arts-specialist, kan beslissen om bepaalde taken te delegeren naar andere gezondheidszorgbeoefenaars  op voorwaarde dat dezen hiertoe de vereiste bekwaamheid hebben verworven mits een academische vorming die werd afgerond met  een evaluatie.

 

Dr. Philippe DEVOS
BVAS-Voorzitter

en

Dr. David SIMON
BVAS-vertegenwoordiger bij FAGW (Fédération des Associations de Généralistes de la région Wallonne asbl)

 

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.