BVAS-reactie op "doktersbashing" in het Radio 1-programma Hautekiet

22 januari 2013

Geachte heer Hautekiet,
Waarde redactie en producer(s),
 
Als trouwe luisteraar van jullie programma hoorde ik deze ochtend tenenkrullend aan hoe opnieuw een gevoelig medisch onderwerp aan bod kan komen zonder dat ook maar één arts in de studio (of aan de telefoon) zit om het klassieke wederwoord te kunnen bieden. Tijdens het programma deze ochtend - over de informatie aan patiënten en met mevr. Ilse Weeghmans van het Vlaams Patiëntenplatform in de studio - hebben luisteraars aan het adres van de artsen zware, lasterlijke beschuldigingen geuit die niet alleen onmogelijk te verifiëren zijn, maar die eigenlijk onmiddellijk op antenne om het antwoord van een arts vroegen om die in de juiste context te kunnen plaatsen. Zelfs voor juristen is het recht op informatie voor patiënten niet steeds eenvoudig te kaderen en is enige nuance en terughoudendheid op zijn plaats. Maar blijkbaar niet in het programma van deze ochtend.

Brussel, 21 januari 2013.

 

Geachte heer Hautekiet,

Waarde redactie en producer(s),

 

Als trouwe luisteraar van jullie programma hoorde ik deze ochtend tenenkrullend aan hoe opnieuw een gevoelig medisch onderwerp aan bod kan komen zonder dat ook maar één arts in de studio (of aan de telefoon) zit om het klassieke wederwoord te kunnen bieden. Tijdens het programma deze ochtend - over de informatie aan patiënten en met mevr. Ilse Weeghmans van het Vlaams Patiëntenplatform in de studio - hebben luisteraars aan het adres van de artsen zware, lasterlijke beschuldigingen geuit die niet alleen onmogelijk te verifiëren zijn, maar die eigenlijk onmiddellijk op antenne om het antwoord van een arts vroegen om die in de juiste context te kunnen plaatsen. Zelfs voor juristen is het recht op informatie voor patiënten niet steeds eenvoudig te kaderen en is enige nuance en terughoudendheid op zijn plaats. Maar blijkbaar niet in het programma van deze ochtend.

 

Via onze gloednieuwe Twitter-account heb ik hierop gereageerd en kort daarna lieten jullie via Twitter weten dat de BVAS nog kon reageren. Toen was het onderwerp al lang van antenne. Een alerte Twitter-reactie van jullie kant, maar rijkelijk te laat. Zoals ik op Twitter heb geantwoord, het was correcter om een arts - het hoeft zelfs niet iemand van ons syndicaat te zijn - aan het debat te laten deelnemen. Pas dan komt een wederwoord ten volle tot zijn recht.

 

Ik heb een decennium lang als medisch journalist gewerkt en heb van sommige collega’s vroegtijdig afscheid moeten nemen omdat zij - zoals de journalistieke en deontologische geplogendheden het vereisen - nagelaten hadden een onderwerp van minstens twee kanten te belichten. Het verhaal deze morgen was enkel dat van de patiënten, waar de artsen - althans in het onlineforum - opnieuw de zondebok zijn. Zonder enige kans op verhaal. Indien de redactie haar werk goed had gedaan, wist ze dat in het verhaal van vandaag ook ziekenhuizen en artsen een niet-belangrijke rol spelen. Zowel de ziekenhuizen als artsen konden in de discussie van vandaag geen wederwoord bieden tijdens de discussie.

 

Het voorbeeld van vandaag is jammer genoeg geen alleenstaand “incident”. De afgelopen maanden zijn wel vaker medische onderwerpen in jullie programma aan bod gekomen zonder dat artsen onmiddellijk wederwoord konden bieden. Tijdens de uitzending over de ereloonsupplementen van december laatstleden bijvoorbeeld volgde de ene ongenuanceerde opinie en mening de andere op, terwijl dit een onderwerp is dat zich (jammer genoeg) niet laat samenvatten in een discussie van tien minuten. De blasfemische en infame reacties op jullie forum aan het adres van het medische korps waren (opnieuw) niet bij te houden.

 

Ik ben bijzonder ontstemd te moeten vaststellen dat het blijkbaar heel gemakkelijk is om artsen door het slijk te halen, en dan nog in het bijzonder via jullie populaire Radio 1-programma en bijhorend onlineforum. Nochtans draag ik jullie programma een warm hart toe. Zoals hierboven gemeld moet in de studio zelfs geen BVAS-arts zitten, maar toch een arts die kan inpikken op een vaak populistisch discours als het over artsen gaat...

 

Eén van de taken van de BVAS is erover te waken dat niemand het imago van de Belgische artsen vrijblijvend kan bezoedelen. Ook radiomakers moeten zich aan de journalistieke en deontologische regels houden. Maar de BVAS zal niet lijdzaam blijven toezien als het de bedoeling is en blijft van het programma om de ongeveer 40.000 Belgische artsen, die dagelijks honderdduizenden patiënten met veel toewijding verzorgen, behandelen en het leven reden, te blijven schofferen.

 

De BVAS en ondergetekende blijven steeds ter beschikking van de redactie om hulp en input te geven bij medische onderwerpen indien gewenst, ook als dit niet onmiddellijk ons syndicaat aanbelangt.

 

Met voorname groeten,

 

David Desmet

Verantwoordelijke communicatie BVAS

Attaché van de Voorzitter

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.