BVAS-persbericht: Stemmingmakerij en verkooptrucs

1 september 2016

Eerst en vooral, ook voor de BVAS zijn overconsumptie en misbruik ontoelaatbaar. Sinds vele jaren worden outliers opgespoord en aangepakt. Het opzetten van een kliklijn gaat dan ook meer dan een stap te ver. Het zal de patiëntenzorg niet verbeteren, integendeel, het schaadt de arts-patiëntrelatie.

Brussel, 01 september 2016

 

Eerst en vooral, ook voor de BVAS zijn overconsumptie en misbruik ontoelaatbaar. Sinds vele jaren worden outliers opgespoord en aangepakt. Het opzetten van een kliklijn gaat dan ook meer dan een stap te ver. Het zal de patiëntenzorg niet verbeteren, integendeel, het schaadt de arts-patiëntrelatie.

 

Het voltallige artsenkorps wordt in de media afgeschilderd als fraudeurs. Een onverdiende kaakslag voor de overgrote meerderheid van collega’s die volledig correct werkt, maar dergelijke desinformatie verkoopt nu eenmaal goed.

 

In het ontwerp van actieplan dat het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering deze week voorstelde eisen de mutualiteiten alle diagnoses van de patiënten op ten behoeve van hun adviserende artsen. Ze willen zelf bepalen wat hun leden, onze patiënten, nog als behandeling mogen krijgen. Een door de mutualiteiten georganiseerde kookboekgeneeskunde met andere woorden. Als de patiënt buiten de norm valt, dan zal hij pech hebben gehad. Een verzekeraar – want dat zijn de mutualiteiten - heeft geen recht op de diagnoses van onze patiënten. Patiëntenselectie wordt dan een reëel gevaar.

 

Duizenden artsen zetten zich dagelijks met hart en ziel in voor een optimale zorg voor elke individuele patiënt, en het bekladden en het verdacht maken van onze beroepsgroep helpt zeker niet om een excellente zorg binnen het beperkt budgettair kader te kunnen blijven garanderen.

 

Het is niet aan de mutualiteiten om de patiëntenzorg te organiseren. Zij verkopen verzekeringen, zetelen in tal van raden van bestuur van ziekenhuizen, baten honderden apotheken uit, mediatheken en thuiszorgwinkels en dergelijk meer. Als er al fraude en overconsumptie zou bestaan, dan zijn zij daar volop bij betrokken. Bovendien betekent het dat de mutualiteiten het vele geld dat ze van de overheid krijgen om eventuele misbruiken op te sporen en tegen te gaan, niet efficiënt gebruiken. En in de controledienst op de mutualiteiten hebben ze het eerste en het laatste woord.

 

De artsen en hun vele medewerkers betreuren heel erg deze stemmingmakerij maar zullen zich desondanks blijven inzetten als de echte verdedigers van de patiënten. Elke individuele patiënt telt voor ons.

 

Dr. Marc Moens
Voorzitter BVAS

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.