BVAS-persbericht: Overeenkomst reconstructieve borstchirurgie: een evenwichtig voorstel

13 oktober 2016

De plastisch chirurgen weigeren een ontwerp van overeenkomst inzake de borstreconstructie met eigen weefsel van de vrouwen met borstkanker of een genetische aanleg voor borstkanker te ondertekenen. Dit is bijzonder betreurenswaardig.

Brussel, 13 oktober 2016

 

De plastisch chirurgen weigeren een ontwerp van overeenkomst inzake de borstreconstructie met eigen weefsel van de vrouwen met borstkanker of een genetische aanleg voor borstkanker te ondertekenen. Dit is bijzonder betreurenswaardig.

 

Het akkoord dat tussen de artsensyndicaten en de mutualiteiten, onder de deskundige leiding van de Heer Jo De Cock, voorzitter van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen, tot stand kwam realiseert een opwaardering met 80% van de bestaande terugbetalingstarieven, wat een meeruitgave van € 3,2 miljoen betekent voor het RIZIV. De overeenkomst beperkt de supplementen ten laste van de patiëntes tot 100%. Na de verghoging met 80% gaat hier immers over honoraria van € 3.720 (unilaterale reconstructie) tot € 5.535 (bilaterale reconstructie). Deze limitering is voor deze specifieke categorie van patiëntes met kanker een juiste oplossing.

 

De plastisch chirurgen zijn tijdens 2,5 jaar durende onderhandelingen steeds aanwezig geweest bij de onderhandelingen, behalve bij de allerlaatste bespreking die inhoudelijk geen drastische wijzigingen meer aanbracht. Tijdens die onderhandelingen wilden de mutualiteiten elke vorm van supplement onmogelijk maken; ze wilden de overeenkomst ook verplichten voor alle plastisch chirurgen door de bestaande nomenclatuurcode een waarde van € 0 te geven.

 

De BVAS blijft overtuigd dat een goede overeenkomst werd onderhandeld, zowel ten gunste van de vrouwen met borstkanker of met een genetische voorbeschiktheid tot borstkanker die dergelijke ingreep moeten ondergaan, als voor de plastisch chirurgen.

 

Als onvoldoende plastisch chirurgen deze overeenkomst ondertekenen zal minister De Block ongetwijfeld maatregelen treffen en zullen de plastisch chirurgen de grote verliezers worden. Zij zullen bovendien grote morele schade hebben toegebracht aan het imago van hun collegae en van zichzelf.

 

De BVAS roept de plastisch chirurgen op om het voorstel van overeenkomst inzake de herwaardering van de honoraria bij borstreconstructie van 25 juli 2016 zeer spoedig te ondertekenen.

 

Dr. Marc Moens

Voorzitter BVAS

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.