BVAS-persbericht: Minister De Block knipt in artsenindex

17 oktober 2016

De staking der stemmen in de algemene raad (10 voor/10 tegen) deze maandagmorgen zorgt ervoor dat de beslissing aan de regering toekomt. Zij pleegt een aanslag op onze index.

Brussel, 17 oktober 2016

 

De staking der stemmen in de algemene raad (10 voor/10 tegen) deze maandagmorgen zorgt ervoor dat de beslissing aan de regering toekomt. Zij pleegt een aanslag op onze index.


Eén van de belangrijkste gevolgen voor de artsen is dat ze twee derden van hun index van normaliter 2,51 % verliezen. Dit is de vijfde indexinlevering sinds 2010, wat cumulatief overeenkomt met een verlies van 9,3 %.

 

Zo bedraagt het honorarium voor een consultatie bij de huisarts en bij een aantal andere specialisten sinds 01.01.2014 slechts € 24,48. Ze wordt nu “opgewaardeerd”, zeggen en schrijven, tot € 24,68!

 

De ziekenhuisartsen zullen mee de besparing van 92 miljoen in de ziekenhuissector moeten betalen. 1/3 van de ziekenhuizen zit immers al in de rode cijfers en de andere hebben nauwelijks nog een positief saldo van 100 miljoen voor +/- 100 ziekenhuizen.  Bovendien wordt de tussenkomst van de overheid voor de verzekeringspremies inzake burgerlijke aansprakelijkheid van de ziekenhuisartsen afgeschaft: een bijkomende besparing van € 14,7 miljoen.

 

Als zorgverstrekker heeft de BVAS geen stemrecht in de Algemene Raad van het RIZIV. De BVAS heeft wel meegedeeld dat de beslissing van de regering volgens haar van rechtswege een einde stelt aan het bestaan van het akkoord 2016-2017. Indien de minister omwille van juridische spitsvondigheden niet zou akkoord gaan met deze zienswijze, dan roept de BVAS alle artsen op om op individuele basis het akkoord van 22.12.2015, dat geldig zou zijn voor 2016 en 2017, op te zeggen voor het jaar 2017 per aangetekende brief en dat vóór 15.12.2016.

 

Gezien de herhaalde en misplaatse aanvallen van de Heer Van Gorp, voorzitter van de Christelijke mutualiteiten, op de artsen, trekt de BVAS de verderzetting van de klassieke onderhandelingen in de nationale commissie artsen ziekenfondsen in twijfel.

 

De BVAS vraagt een fundamenteel overleg met minister De Block over het bestaan van het akkoordensysteem.

 

Dr. Marc Moens

Voorzitter.

 

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.