BVAS-persbericht: Eventuele deconventie: info van het laatste uur (13.12.2016)

13 december 2016

Als u zich omwille van de besparingen uiterlijk op 14.12.2016 deconventioneert, beperkt u zich tot de vermelding dat u zich deconventioneert omwille van de inhouding van 2/3de van de index of, zeer in het algemeen, omwille van de drastische besparingen.

Geachte Collegae,

 

We berichtten al dat U mogelijks redenen had om individueel uit het twee jaar durende akkoord artsen -  ziekenfondsen van 22.12.2015 te stappen voor het jaar 2017 mits het verzenden van een gemotiveerde aangetekende brief aan de voorzitter van de nationale commissie artsen- ziekenfondsen uiterlijk op 14.12.2016.

 

Volgende mogelijke motieven kwamen al aan bod:

 

 • Omdat u niet de vereiste minimumactiviteit binnen de RIZIV-context hebt bereikt in 2015 hebt u geen recht meer op het sociaal statuut;
 • Omdat u uw pensioen hebt opgenomen maar nog werkt hebt u door een hiaat in de pensioenwet geen recht meer op het sociaal statuut;
 • Omdat u niet akkoord gaat met de inhouding van 2/3de van de index door de regering wenst u de tarieven van het akkoord van 22.12.2015 niet meer te respecteren.

 

Het akkoord voorziet voor de individuele artsen ook een zeer algemene manier om uit het akkoord te stappen: u moet uiterlijk op 14.12.2016 een gemotiveerde aangetekende brief sturen. Als enig motief volstaat het om de drastische besparingen in te roepen, zonder verdere specificatie.

 

U mag immers niet vergeten dat een hele reeks prestaties vanaf 01.01.2017 plots (drastisch) in waarde kunnen dalen.

 

Immers, omdat het nog maanden zal duren vooraleer die (door de medicomut goedgekeurde) nomenclatuurwijzigingen die de afgesproken besparing moeten realiseren in het Belgisch Staatsblad zullen zijn verschenen en in voege zullen zijn getreden, besliste de medicomut om in afwachting vanaf 01.01.2017 de waarde van de sleutelletter van de betrokken verstrekkingen te doen dalen zodat de beoogde besparingen hoe dan ook worden gerealiseerd in 2017.

 

Het gaat om tijdelijke waarde-aanpassingen van volgende prestaties:

 

 • Cataract: - 2,5 miljoen euro = tijdelijk – 4,11 %
 • CMV en toxoplasma gondii: - 2,672 miljoen euro = tijdelijk - 35,86 %
 • Her2 en Factor II en V: - 2,197 miljoen euro = tijdelijk - 48,2 %
 • Inspanningsproef: - 2 miljoen euro = tijdelijk -8,50 %
 • Gastro-enterologie: - 4,4 miljoen euro = tijdelijk op artikel 20 §1, c: - 3,30 %
 • Kleurenduplex: - 1,682 miljoen euro = tijdelijk - 15,0 tot - 20,0 %
 • Radiotherapie: - 5 miljoen euro = tijdelijk - 3,225 %
 • Transthoracaal echografisch bilan: - 1,225 miljoen euro = tijdelijk - 1,59 %
 • Cardiotocografie: - 1,7 miljoen euro = tijdelijk - 15,66 %
 • Medische beeldvorming: - 5 miljoen euro = tijdelijk - 0,74 % à 1,405 %
 • PCI: - 2,891 miljoen euro = tijdelijk - 10,0 %.

 

Als u zich omwille van de besparingen uiterlijk op 14.12.2016 deconventioneert, beperkt u zich tot de vermelding dat u zich deconventioneert omwille van de inhouding van 2/3de van de index of, zeer in het algemeen, omwille van de drastische besparingen.

 

Met collegiale groet,

 

Dr. Marc Moens,

Voorzitter BVAS.

 

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.