BVAS-persbericht: Deconventie met het fijn scalpel

24 november 2016

Het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen van 22.12.2015 houdt niet van rechtswege op te bestaan omdat de regering besliste 2/3de van de index of 146,2 miljoen euro van de artsenhonoraria te confisqueren. Die eenzijdig genomen besparingsmaatregel wordt immers per RIZIV omzendbrief meegedeeld en verschijnt niet in het Belgisch Staatsblad, een voorwaarde opdat het akkoord van rechtswege zou ophouden te bestaan. Dat het akkoord blijft bestaan, doet daarentegen geen afbreuk aan het feit dat de afspraken binnen een gemaakt akkoord opnieuw worden geschonden.

PERSBERICHT

 

Deconventie met het fijn scalpel

 

Brussel, 24 november 2016

 

Het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen van 22.12.2015 houdt niet van rechtswege op te bestaan omdat de regering besliste 2/3de van de index of 146,2 miljoen euro van de artsenhonoraria te confisqueren. Die eenzijdig genomen besparingsmaatregel wordt immers per RIZIV omzendbrief meegedeeld en verschijnt niet in het Belgisch Staatsblad, een voorwaarde opdat het akkoord van rechtswege zou ophouden te bestaan. Dat het akkoord blijft bestaan, doet daarentegen geen afbreuk aan het feit dat de afspraken binnen een gemaakt akkoord opnieuw worden geschonden.

 

De BVAS raad van bestuur heeft beslist om de artsen nogmaals ten gronde over de situatie informeren. Naast het indexverlies dat alle artsen treft, wordt er nog voor +/- 64 miljoen euro bespaard in verschillende specialistische disciplines, zoals de cardiologie, de gastro-enterologie, de gynaecologie, de medische beeldvorming, de klinische biologie... Slechts over +/- de helft van die besparing werd er onderhandeld.

 

Bovendien verliezen mogelijks +/- 4000 artsen hun sociaal statuut van 4.790 euro omdat ze ofwel gepensioneerd zijn maar blijven verder werken, ofwel omdat ze niet de minimumactiviteitsdrempel bereiken om recht te hebben op dat sociaal statuut, een nieuwe regel die vanaf 1 januari 2017 wordt ingevoerd. Die collegae hebben geen enkele reden om binnen de tariefafspraken van het akkoord artsen – ziekenfondsen te blijven werken. Ze hebben toch geen recht meer op het sociaal statuut.

 

De enige mogelijkheid om de besparingen of het verlies van het sociaal statuut enigszins te compenseren bestaat er in dat de arts zelf zijn honorarium vaststelt, dat hoger is dan de tarieven vastgesteld in het akkoord. Deze werkwijze is slechts mogelijk als de arts zelf en individueel het akkoord per aangetekende brief opzegt uiterlijk op 14.12.2016 met de vermelding dat het verlies van de index resp. het verlies van het sociaal statuut het motief is van zijn opzegging.

 

Elke arts moet de afweging om al dan niet te deconventioneren persoonlijk maken, hierbij rekening houdend met zijn praktijksituatie.

 

De BVAS staat uiteraard ter beschikking om leden en niet-leden bij die overweging bij te staan.

 

Dr. Marc Moens,

Voorzitter.   

 

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.