BVAS-brief aan Vlaamse decanen geneeskunde n.a.v. hun persbericht over numerus clausus en contingentering

11 december 2013

Geachte Decanen, Geachte Collegae,
 
Wij danken u van harte voor het overmaken van uw persbericht inzake de contingentering. 
 
Wij stellen met genoegen vast dat het College van de Vlaamse decanen geneeskunde hetzelfde standpunt als de BVAS inneemt wat betreft het ontwerp van Koninklijk besluit van Minister Onkelinx aangaande de (beperkte) afschaffing van de contingentering.

Geachte Decanen, Geachte Collegae,

 

Wij danken u van harte voor het overmaken van uw persbericht inzake de contingentering. 

 

Wij stellen met genoegen vast dat het College van de Vlaamse decanen geneeskunde hetzelfde standpunt als de BVAS inneemt wat betreft het ontwerp van Koninklijk besluit van Minister Onkelinx aangaande de (beperkte) afschaffing van de contingentering.

 

Uw stelling dat de huisartsgeneeskunde gevaloriseerd dient te worden door de inschrijving van elke patiënt bij een huisartspraktijk kunnen wij als gemengd syndicaat niet onderschrijven. Wij pleiten wel voor een trapsgewijs gebruik van de gezondheidszorg door de patiënt, maar zonder hem daartoe formeel te verplichten. De voorbeelden uit sommige buurlanden, vb. Groot-Brittannië en Nederland, geven aan dat dergelijke praktijkvoering interessanter is voor de arts dan voor de patiënt. De nadelen van dergelijk systeem, wachtlijsten, mindere bereikbaarheid et cetera zijn u ongetwijfeld bekend.

 

In uw schrijven stelt u anderzijds terecht: “Het systeem met de voorgestelde minima zal niet werken, als men de betrokken specialiteiten, inclusief de huisartsgeneeskunde, niet aantrekkelijk maakt”.

De BVAS heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat het huisartsenberoep daadwerkelijk financieel aantrekkelijker is geworden en ook organisatorisch en sociaal werd opgewaardeerd, ondermeer via de aanpassingen in het wachtsysteem. Wij zullen dit blijven doen, ook voor de opwaardering van welbepaalde andere knelpuntspecialisaties.

 

De BVAS pleit al lange tijd voor de erkenning als volwaardig specialisme van de huisartsgeneeskunde. Die visie verdedigt de BVAS met vele andere leden binnen de Union Européenne des Médecins Omnipraticiens (UEMO).

 

Het lijkt ons noodzakelijk dat ook onze collegae academische specialisten en de academische overheid nog meer dan vandaag de huisartsgeneeskunde als volwaardig specialisme beschouwen en promoten.

  

Op die manier hopen we dat de verkeerde perceptie kan ongedaan gemaakt worden bij de studenten geneeskunde dat de huisartsgeneeskunde per definitie een vorm van tweede keuze onder de specialisaties zou zijn.

 

De BVAS is van mening dat wij hierin als artsensyndicaat een rol te vervullen hebben die complementair is aan die van de universiteiten.

 

Met collegiale groet,

 

Dr. Marc Moens

Ondervoorzitter BVAS

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.