Btw-vrijstelling blijft voor behandelingen met therapeutisch doel. 

13 juli 2021

De btw-vrijstelling voor medische zorg geldt vanaf 2022 alleen nog voor ingrepen of behandelingen met een therapeutisch doel. BVAS kon een radicale omwenteling van de btw-reglementering voorkomen. Het is de arts die beslist of een behandeling therapeutisch is of niet.

De Kamer zette op 1 juli het licht op groen voor een aanpassing van de btw-procedure voor medische zorg. De huidige vrijstelling van btw wordt vanaf 1 januari 2022 opgeheven voor ingrepen en behandelingen “zonder therapeutisch doel”. In een brief aan premier De Croo en toenmalig minister van Sociale Zaken De Block drong BVAS in september 2020 aan dat het wetsontwerp duidelijk zou vastleggen dat het de arts is, en bv. niet de inspecteur van financiën, die beslist of de medische verzorging al dan niet een therapeutisch doel heeft.

BVAS pleitte daarnaast voor een zo ruim mogelijke invulling van het begrip ‘therapeutisch doel’ zodat niet alleen medische maar ook administratieve en ondersteunende handelingen die nodig zijn om de kwaliteit van zorg te garanderen onder de btw-vrijstelling blijven vallen. Hetzelfde geldt voor prestaties inzake coördinatie en opleiding en allerhande wachtvergoedingen.

BVAS kon bekomen dat de vergoedingen van artsen-diensthoofden, ziekenhuishygiënisten en hoofdgeneesheren worden vrijgesteld. De vrijstellingsregel geldt overigens voor alle “nauw met ziekenhuisverpleging en medische verzorging samenhangende handelingen verricht door ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen, klinieken en dispensaria.” Buiten de ziekenhuissector gaat het bv. om de vergoeding van de coördinerende en raadgevende artsen (CRA) in de woonzorgcentra, vergoedingen van huisartsen-kringverantwoordelijken en vergoedingen voor de praktijkopleiding van huisartsen en van specialisten.   

BVAS biedt zijn kennis en steun aan bij de redactie van de omzendbrief waarin de fiscus de toepassing van de nieuwe btw-procedure nader zal omschrijven.

Dr. Philippe Devos
Voorzitter BVAS

 

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.