ASO's krijgen 250 euro extra

1 december 2020

Aanvulling op de praktische toewijzingsgids voor de medische raden.

 

Image

Betreft: Aanvulling op de praktische toewijzingsgids voor de medische raden

Alle artsen-specialisten in opleiding krijgen een premie van 250 euro per maand ongeacht of ze hebben deelgenomen aan de COVID-19-activiteiten in de periode van maart tot juni 2020. Die premie komt bovenop de vergoeding van 600 euro per maand voor ASO’s die tijdens de eerste golf extra wacht-en weekenddiensten presteerden. Dat staat in een nieuw KB dat het kabinet van minister Vandenbroucke voorbereidt.

Het gaat om een belangrijke aanpassing van het “KB tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie” dat op 12 november 2020 in het Staatsblad verscheen. In dat KB was de premie van 250 euro vervat in de vergoeding van 600 euro, zoals u ook kon lezen in punt III.2.B van de ‘Praktische toewijzingsgids voor de medische raden’ van 23 november 2020.

Nu komt de eerste premie bovenop de tweede. Voor ASO’s betekent dit een bonus van 250 euro per maand tijdens de vier maanden van de eerste COVID-19-golf. Ten gevolge van het feit dat ook huisartsen in opleiding een stage in een ziekenhuis moeten lopen, wordt de regeling uitgebreid naar HAIO’s.

Dr. Philippe Devos, voorzitter

 

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.