Artsenlonen - "Oorlogsverklaring Van Gorp in verkeerd keelgat geschoten" (Dr. Moens)

7 oktober 2016

Dr. Marc Moens, BVAS: "Luc Van Gorp wil geschiedenis schrijven. Hij wil de man worden die tabula rasa maakt met het conventiesysteem dat in 1964 op poten werd gezet en de Belgische gezondheidszorg tot een der beste en zeker een der toegankelijkste ter wereld promoveerde (...)"


BRUSSEL 06/10 - “Luc Van Gorp wil geschiedenis schrijven. Hij wil de man worden die tabula rasa maakt met het conventiesysteem dat in 1964 op poten werd gezet en de Belgische gezondheidszorg tot een der beste en zeker een der toegankelijkste ter wereld promoveerde. In Knack zegt hij letterlijk dat hij deconventionering wil verbieden: “Als men een RIZIV-nummer heeft gekregen dan moet men zich aan de afgesproken tarieven houden.” Een reactie van dr. Marc Moens (BVAS).


"De artsen eisen dat de verzekeringsinstellingen zich terugtrekken uit alle raden van bestuur van ziekenhuizen (ook uit sommige  universitaire ziekenhuizen waar ze vandaag medeplichtig zijn aan het vragen van supplementen tot 400 %), dat ze geen apotheken, bandagisterieën, zorgwinkels en -verblijven et cetera meer uitbaten. Kortom dat ze ophouden terzelfdertijd verzekeraar en zorgverstrekker te zijn.

 

Ik ben niet akkoord  dat artsen teveel verdienen. De BVAS is al vele jaren bezig met geleidelijk aan de spanning tussen de inkomens van de verschillende disciplines  weg te werken. Met succes trouwens. De zwakkere verdieners onder de artsen kregen van de BVAS het voorbije decennium al heel wat – broodnodige – opwaardering, met bijzondere aandacht voor de huisartsen (+70 % inkomen de voorbije 10 jaar).

 

Als de Heer Van Gorp beroepen onderling wil vergelijken - zoals het beroep waar hij zich heeft uit opgewerkt, de verpleegkunde, met het artsenberoep - dan moet hij ook de opleiding (minstens 11 jaar voor een arts – specialist tegenover minstens 3 jaar voor een verpleegkundige), de verantwoordelijkheden, het aantal wachtdiensten en het aantal werkuren vergelijken  (gemiddeld 54u/week voor een arts –specialist en gemiddeld 38 u/week voor een verpleegkundige). Verpleegkundigen genieten in de ziekenhuizen vanaf de leeftijd bovendien een substantiële vermindering qua aantal werkuren met behoud van hetzelfde loon. Tijdens de vergaderingen van de Task Force over de besparingen, net voor het zomerreces, werd berekend dat als deze "rimpeldagen" (officieel de eindeloopbaandagen) pas vanaf de leeftijd van 46 jaar zouden starten in plaats vanaf de leeftijd van 45 jaar er jaarlijks een bedrag van 268 miljoen euro zou vrijkomen. Deze berekening kwam niet meer aan bod. Ouder wordende artsen daarentegen zien hun inkomsten op het einde van hun loopbaan doorgaans dalen. Een ander besparingsmogelijkheid kwam zelfs niet aan bod: een flinke afslanking van de administratiekosten van de mutualiteiten met pakweg de helft zou het RIZIV al snel bijna 540 miljoen euro opleveren.

 

De Heer Van Gorp stond niet bij de meest bekende namen in de recente ranking van gekende figuren in de zorgsector. Met deze oorlogsverklaring wil hij daar blijkbaar dringend iets aandoen. Heeft Van Gorp al ooit van een boemerang gehoord? Of onderwijst men niet over zulke aardse dingen in de filosofie en de theologie?"

 

Dr Marc Moens,

Voorzitter BVAS en VAS


Bron: Mediquality (07.10.2016)

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.