Akkoord artsen-ziekenfondsen 2024-2025 gepubliceerd in Staatsblad

5 februari 2024

Het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen, dat op 19 december 2023 werd gesloten, is vandaag in het Staatsblad verschenen. Het akkoord trad in werking op 1 januari jl. en heeft een looptermijn van twee jaar. Deconventioneren of gedeeltelijk conventioneren kan tot uiterlijk woensdag 6 maart 2024.

Image
Riziv

De dag van bekendmaking in het Staatsblad geldt als begindatum voor de termijn van 30 dagen die artsen hebben om het akkoord te weigeren of slechts gedeeltelijk te aanvaarden. Artsen die dat wensen, moeten hun weigering of gedeeltelijke toetreding ten laatste op woensdag 6 maart 2024 meedelen via ProGezondheid.

Artsen die zich voor hun volledige activiteit willen conventioneren, hoeven geen administratieve stappen te ondernemen. Wie niet binnen de gestelde termijn heeft gereageerd, wordt door het RIZIV automatisch beschouwd als zijnde toegetreden tot het akkoord voor de volledige beroepsactiviteit.

Zoals vermeld in punt 5.1 van het akkoord, bedraagt het sociaal statuut € 5.881,81 voor een volledig geconventioneerde arts en € 2.774,59 voor wie zich gedeeltelijk conventioneert. Voor artsen in opleiding is een sociaal statuut van € 7.916,68 voorzien.

Klik hier voor alle informatie over deconventioneren of partieel conventioneren  

Klik hier voor de krachtlijnen van het akkoord

 

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.