Aanvullende indexering van 0,47% voor medische beeldvorming

21 november 2011

Vanaf 1 december 2011 zal de resterende indexering van 0,47% voor de verstrekkingen in de medische beeldvorming worden uitgevoerd.

Dat heeft men in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen op 7 november jl. besloten. In het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen 2011 werden voor medische beeldvorming enkele doelstellingen vooropgesteld alvorens over te gaan tot de indexering van 1,40%.

 

De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen had in juni 2011 echter beslist om de verstrekkingen medische beeldvorming op 1 juli 2011 te indexeren met 0,93%. Tevens werd er beslist om in de loop van september op basis van de gegevens van 5 maanden een uitspraak te doen over een eventuele aanvullende indexering, die dus vanaf aanstaande 1 december wordt doorgevoerd.

 

Terzelfdertijd werd in deze vergadering afgesproken dat er verder zou gewerkt worden aan het gestandaardiseerd voorschrift voor radiologie, dat in de toekomst voor alle voorschrijvende artsen en radiologen zal gelden. Een beperkte werkgroep zal eerstdaags een nieuw voorstel van formulier opstellen.

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.